Har hon rätt? Vad ska jag svara?

20111201-184647.jpg
REKLAM. Idag har jag fått synpunkter på vår bilaga i länstidningarna där vi lyfter fram ett antal framgångar från länet. Många är positiva och gillar greppet. Andra är negativa.

En av de som reagerat är M. Vad tycker du? håller du med? Vad tycker du jag ska svara henne?

Hej!

Jag bor i Skellefteå och prenumererar på tidningen Norra Västerbotten.

År ut och år in läser jag om nya haverier dagligen. Inga stora tragedier, men så otaligt många små att det blivit en mäktig flod. I ohejdad utförsbacke.

Visst finns det tillväxt här och där, projektpengar ibland och nya broar. Men det är ett faktum att Norrland är en avfolkningsbygd där gamla kan dö av ambulansbrist, där unga bussas milvis till skolan och möts av håltimmar, där mörker och kyla dominerar året och sommaren kännetecknas av stängda inrättningar.

Därför var det upprörande att hitta er bilaga, ”Västerbotten-Regionen som spänner musklerna” , i Norran imorse, intill en artikel om hur Skellefteå Kommun avskedat ett tiotal lärare och sedan använt dem som vikarier istället.

Tänk om någon utomsocknes skulle få syn på er bilaga och faktiskt tro på det som står?

Att fastän nutiden bevisligen är som den är, har till exempel Storuman en ”attraktiv framtid”? Att Lappland är ett ”framtida turistparadis”? ”Åldrande befolkning – en tillväxtfaktor”?

Som invånare vet man inte om man ska skratta eller gråta när man ser detta, men att bara gapa och svälja går faktiskt inte.

Tänk om någon flyttar hit och dör av skriande vårdbrist, till exempel, innan vi har ”världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning” och en fantastisk ”akutsjukvård med inspiration från Australien”?

Har utgivaren inget ansvar alls? Man vill att vi som bor här ska ”sprida budskapet att Västerbotten är en riktigt bra region att leva i”. Varför det? Och genom låtsasfasader som denna? Vad hände med våra fäders tanke om att ärlighet varar längst?

Nej, svara inte. Jag har egentligen inga frågor. Jag förstår att vi behöver verklighetsflykter på vår breddgrad, men jag tycker så illa om lögn.

M, Skellefteå

Alltså, vad ska jag svara M? Har du något förslag?

Tidningen hittar du här.

Thomas Hartman

Varumärkesdag engagerar!

BRANDING. I veckan hade vi varumärkesdag tillsammans med Handelskammaren i länet och i samarbete med Länsstyrelsen, Landstinget, Umeå, Skellefteå och Umeå kommun samt med Sveriges informationsförening. Dagen var mycket lyckad och bjöd på många sköna varumärkesinspel.

Där fanns Visit Sapmi som berättade om behovet av kvalitet. Bilder på trasiga minigolfbanor och trånga våningssängar rimmar illa med målgrupperna för marknadsföringen och vad de vill ha.

Där fanns Karin Bodin som höll ett mycket uppskattat föredrag om marknadsföringen av världssuccén Polarbröd.

Anette Novak berättade engagerat om hur tidningen Norran gjort en resa mot julbasarer och ett konkret ställningstagande för Norrbotniabanan. Sammanfattningen är att tidningen med sin nya strategi på flera sätt väljer att vara bygdens tidning en inte helt okontroversiell linje som renderat nomineringar till prestigefyllda pris.

Vi avslutade med bloggworkshop med ett antal västerbottniska opinionsbildare i bloggosfären samt möte med ett antal av länets kommunikatörer.

Mer om detta kommer säkert senare. Då det verkar som om dagen var mycket uppskattad.

Thomas Hartman

 

 

 

All anledning att fira: Västerbotten slår i taket

resultatLandstingets personal har all anledning att vara stolta när dom får tillbaks resultatet av vårdbarometern. Västerbotten är i topp inom flera områden.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I TOPP | Den senaste Vårdbarometern som presenteras idag är en glädjande läsning. Västerbotten ligger i topp i landet på flera områden. Det finns all anledning att ge beröm till landstinget och dess personal.

Det finns en återkommande undersökning där människor får svara på frågor om frågor om förtroende, bemötande, tillgänglighet, upplevd hälsa med mera i deras kontakt med sjukvården. Undersökningen kallas Vårdbarometern. Idag kom resultaten från den senaste undersökningen.

Ett av flera områden där Västerbotten utmärker sig gäller fysisk aktivitet på recept, Far. Det visar sig att 90 procent av svenska befolkningen tycker det är bra att man i vården tar upp livsstilsfrågor. Men många får aldrig ens frågan av vårdpersonalen. Här utgör Västerbotten ett strålande undantag.

Västerbotten ligger nämligen på första plats i landet när det gäller att ordinera patienter fysisk aktivitet på recept. En följdfråga handlar om patienterna har ändrat livsstilen efter att ha fått råden. Och här säger fyra av tio tillfrågade västerbottningar att råden har fått dom att ändra sitt sätt att leva och med det hamnar Västerbotten bland de tre bästa landstingen i landet.

En orsak till detta är att landstingets vision om att vi ska ha den bästa hälsan och den friskaste befolkningen till år 2020 börjar ge effekt.

Undersökningen visar också att vi blir allt mer nöjda med vården. 84 procent av de som svarat på Vårdbarometerns frågor under 2008 uppger att de fått den hjälp de behövde. Andelen nöjda har successivt stigit. Vid den första sammanställningen 2002 var 69 procent nöjda med den vård de fått.

När det gäller frågan om patienterna anser sig ha blivit respektfullt bemötta av läkare och sjuksköterska svarar 94 procent av västerbottningarna att man tycker det. Med det hamnar landstinget i topp i landet bland landstingen. Under 2000-talet har denna siffra hela tiden förbättrats för Västerbottens läns landsting.

Ett annat område där landstinget hamnar i topp är frågan om patienterna är nöjda med den information man fått om sina sjukdomar. Här säger 85 procent av de tillfrågade att man är nöjda. Nästan nio av tio patienter anser också att man är nöjda med den hjälp man fick när man besökte hälso- och sjukvården i länet. Här hamnar landstinget på tredje plats i landet. Även inom detta område har det skett en positiv utveckling under de senaste åren.

När det gäller att ge ett sammanfattande betyg för sitt besök inom den västerbottniska hälso- och sjukvården säger 85 procent att man vill ge betyget fyra eller fem på en femgradig skala. Återigen ger detta landstinget en framstående placering i landet. Andelen som vill ge ett dåligt betyg på vårdbesöket är lägre i Västerbotten än i övriga landet.

Var väntetiden rimlig innan du fick hjälp? På den frågan svarar 85 procent av västerbottningarna ja. Återigen en topplacering för Västerbottens läns landsting.

Däremot hamnar landstinget lite längre ner på skalan när det gäller frågan om det är lätt eller svårt att komma fram på telefon, dvs, telefontillgängligheten. Här svarar 58 procent att man tycker att det är lätt eller mycket lätt att få kontakt med hälso- och sjukvården per telefon. Med det resultatet hamnar Västerbottens läns landsting i nivå med genomsnittet för landet.

De egna mätningar som landstinget gjort från juni 2008 och fram till mars 2009 visar att telefontillgängligheten inom primärvården har förbättrats avsevärt. I mars 2009 var telefontillgängligheten inom primärvården i Västerbotten 91 procent. Och även inom den specialiserade vården har telefontillgängligheten förbättrats under det senaste året.

Det är oerhört roligt att se att landstinget och dess personal får så bra betyg av västerbottningarna i en viktig nationell jämförelse. Vi får svart på vitt att vi har en bra hälso- och sjukvård att vara stolta över.

THOMAS HARTMAN

[tags] västerbottens läns landsting, vll, far, fysisk aktivitet på recept, folkhälsa, vårbarometern, sjukvård, hälso- och sjukvård [/tags]