Ryms Hägglund i Sverkers tunna?

POLITIK. Kristdemokraternas sätt att ta politiska begrepp till affärsvärlden och företagande är inte helt lyckat. Borde de inte få ta konsekvenserna av detta?

POLITIK. Göran Hägglunds kristdemokrater har sannerligen gjort denna sommarens töntigaste utspel när de gick in med skydd för begreppet ”Verklighetens folk”. Genom sin ansökan om varumärkesskydd flyttar dom politiska begrepp över till affärer, företagande och den ekonomiska världen.

KD borde få ta ansvar för detta fullt ut. När den gode Hägglund ringade in vad som låg bakom begreppet fick vi förstå att de enda som inte kan inbegripas i definitionen är den procent (1%) av Sveriges befolkning som utgör dess kulturella elit. Dessa definierar han som den nya överheten.

Men om vi leker med tanken att övriga 99% är verklighetens folk. Är det då inte riktigt uselt att bara lyckas uppbåda ca 4 procent av de människor som utgör basen för det begrepp de registrerat?

Är inte det falsk marknadsföring och något för marknadsdomstolen?

Ryms Hägglund i Sverkers tunna?

THOMAS HARTMAN