Position för Coompanion

Under slutet av veckan träffades Coompanion Västerbottens styrelse för att diskutera position, mission, vision, värdegrund och varumärke. Under två dagar vände och vred vi på förutsättningar och utmaningar för att till fredagens styrelsesammanträde ha en handlingsplan för styrelsens och personalens fortsatta arbete med verksamhetsutveckling.

Man kan tycka att det går inflation i varumärkesdiskussioner i samhället. Men den här sortens process är viktig för att bli tydligare som organisation.

Der blir spännande att se var processen tar vägen för Coompanion Västerbotten.

Thomas Hartman

Designhögskolan presenterar sitt resultat

20111217-115118.jpg
DESIGN. Gårdagen bjöd på riktigt intressanta presentationer och diskussioner när en klass från designhögskolan presenterade resultatet av sitt arbete kring hur Region Västerbotten uppfattas.

Arbetet är ett steg i vår process regional dragningskraft där vi jobbar med platsvarumärke och värdegrund.

Presentationerna visar vilken kraft det ligger i att jobba tillsammans med universitetet i dessa frågor.

Under eftermiddagen diskuterade vi hur länet uppfattas men också hur region Västerbotten som organisation uppfattas. Vi berörde hur lokaler ser ut men också hur vi uppfattas utifrån.

Flera av förslagen kommer vi säkert att jobba vidare med.

Thomas Hartman