Att vara stark när du är svag

SOS. Hanne Kjöller skriver en läsvärd ledare i DN om SOS Alarm rättegången som avslutats i veckan.

Juridik och sjukvård har svårt att samsas i samma rum. Ibland låtsas vi att sjukvården sker utan prioriteringar och att det finns oändliga resurser när tvärtom prioriteringar sker hela tiden.

Uppdrag granskning igår visade detta med all önskvärd tydlighet. Där fanns läkaren som utan att blinka nekade vård till en dement kvinna men sa sig kunna ta ett annat beslut om hon varit tjugo år yngre.

Det är lätt för vårdens yttersta chefer att säga att alla ska få vård efter behov när de vältrar över prioriteringsansvaret till de lågavlönade på golvet. Väl medvetna om att resurserna inte räcker till alla. Men att systemets trovärdighet kräver att de låtsas att det är rättvist.

Mitt i detta står en anhörig och vill ha svar. Här har vården ett problem när man ofta vägrar svara och konsekvent vägrar be om ursäkt.

Kanske är det dags att öppet erkänna det vi inom oss egentligen redan vet. Vården är inte rättvis. Ofta måste du vara som starkast när du i själva verket är som svagast.

Det är inget som förändras genom domstolar och juridik.

Thomas Hartman

Varför kan inte läkare schemaläggas?

SJUKVÅRD. Idag kostar stafettläkare samhället 2 miljoner per år och läkare. På många ställen har vi läkarbrist. Det är dags att skruva på kranen för läkarutbildningen.


SJUKVÅRD.
Med jämna mellanrum kan vi läsa artiklar i tidningen om läkarbrist (som i VK), dyra kostnader för stafettläkare (ca 2 miljoner per år jämfört med reguljär läkare som kostar hälften), eller lokaler som står tomma på grund av att läkare inte finns tillgängliga.

Trots att läkarförbundet ivrigt bromsar detta så är som jag ser det den enda lösningen att öka antalet platser på läkarutbildningen till dess att problemen är lösta. Detta är ingen lokal eller regional fråga utan en nationell fråga för regeringen. Frågan är bara vilken regering som vågar stöta sig med läkarna?

Men dagens alternativ är oacceptabelt. Läkare ska kunna schemaläggas som all annan vårdpersonal.

Det är dags att angripa läkarbristen med den enda verkningsfulla metoden.

Utbilda fler.

THOMAS HARTMAN