Möte med AERs generalförsamling på Azorerna

INTERNATIONELLT. Då är det dags att packa för att åka till den europeiska lobbyorganisationen AER:s generalförsamling som denna gång hålls på Azorerna.

Regionerna samlas till möte som inleds med att vi håller styrelsesammanträde. Därefter genomförs själva generalförsamlingen. Den svenska delegationen räknar därtill med att hålla en separat överläggning med Michelle Sabbon, AER:s president.

En av de frågor som beslutas gäller val av ny generalsekreterare för organisationen efter Klaus Klipp.

Thomas Hartman