Passiv regering minskar företagarnas trygghet

OTRYGGHET. Regeringen snackar om att de är småföretagarvänliga. Men politiken avslöjar en annan verklighet. Orsaken är uppenbar för den som vill se. Högerregeringen slår till igen i sin paradgren ökad otrygghet. Än en gång ska de generella välfärdssystemen grävas ur så att de inte ger tillräcklig trygghet för individen.


Nu säger journalistförbundet också ifrån.

OTRYGGA FÖRETAGARE. Regeringens passiva inställning går från område till område. En sak vi ofta pekat på från de rödgrönas sida är behovet att stärka tryggheten också för småföretagare.

Regeringen är antingen passiv eller gör precis tvärt om.

Regeringens beslut att införa en tvingande sjudagarskarens vid sjukdom för småföretagare är ett exempel på hur de minskar tryggheten. Förslaget måste rivas upp. Tidigare har företagarna reagerat. Nu ser jag att också journalistförbundet ifrågasätter regeringens politik.

Majoriteten av förbundets 1 800 frilansmedlemmar är småföretagare. Efter den 1 juli tvingas de in i ett system där de måste vänta sju dagar på att få sjukpenning medan en anställd får sjukpenning redan efter första dagen.

– Beslutet är tyvärr mycket ogenomtänkt. En karens på sju dagar kan få stora ekonomiska konsekvenser för en frilansande journalist. Den stora faran är dock de långsiktiga hälsoriskerna – vilken frilansjournalist kommer att ha råd att vara sjuk även om han eller hon verkligen är det. Beslutet måste rivas upp, säger Journalistförbundets vice ordförande Arne König.

Regeringen snackar om att de är småföretagarvänliga. Men politiken avslöjar en annan verklighet.

Orsaken är uppenbar för den som vill se. Högerregeringen slår till igen i sin paradgren ökad otrygghet. Än en gång ska de generella välfärdssystemen grävas ur så att de inte ger tillräcklig trygghet för individen.

Den solidariska och gemensamma finansieringen byts ut mot ett personligt risktagande. Konsekvensen vet vi. Om försämringen av den gemensamma sjukförsäkringen blir tillräckligt omfattande ska vi teckna privata försäkringar för att skydda oss.

Det här inte ett trygghetspaket för småföretagarna. Det är snarare raka motsatsen. Ett otrygghetspaket som den borgerliga regeringen varit så duktiga på att skicka till svenska folket inom andra områden. Skillnaden är tydlig mot socialdemokraterna och de rödgröna den 19 september.


THOMAS HARTMAN