Nationaldemokrater portades

RASISM | Södertälje kommun vägrade släppa in nationaldemokrater att ha bokbord och skolinformation.

Länsrätten i Stockholms län avvisar nu Nationaldemokraternas överklagan.

Länsrätten skriver i sitt avslag att besluten tagits inom ramen för rektorernas tjänster och ansvarsområden och därför inte får överklagas.

Äntligen lite ordning och reda. Nationalsocialister och Sverigedemokrater har inget i våra skolor att göra.

THOMAS HARTMAN

[tags] nationaldemokraterna, sverigedemokraterna, södertälje, demokrati [/tags]