5 frågor om manga till Ask och Bodström

BARNPORR. Att en tecknad serie kan ses som barnporr är häpnadsväckande. Men vem tar ansvar för lagstiftningen?


INTEGRITET. En av Sveriges mest erfarna översättare och mangakännare har i juni i år dömts av Uppsala tingsrätt till 80 dagsböter för innehav av barnpornografi. Orsaken var de 51 erotiska bilder i den japanska stilen mannen hade på sin hårddisk.

Domen är möjlig tack vare det faktum att tecknade bilder omfattats av barnporrlagen sedan 1980. Sverige skiljer sig i det avseendet från de flesta andra länder i Europa och ingen har heller testat frågan i högsta instans.

Tingsrätten menar är att mangafigurerna är under 18 år. Lagen reglerar att det är straffbart – med böter eller fängelse upp till två år – att visa eller publicera eller titta på tecknade bilder av en naken seriefigur som ser ut att vara minderårig.

Detta är första gången lagen prövats på teckningar.

Ett allmänt intresse att skydda barnen
Ytterst handlar domen om att skydda barnen i största allmänhet. Oscar Swartz hittar resonemanget:

Skälet finns att läsa i domen mot Johan, där man citerar förarbetena: ”Lagstiftaren har inte uppställt något krav på att det ska ha funnits en verklig modell för teckningen, och det finns inte heller något krav på att teckningen ska föreställa ett verkligt sexuellt övergrepp (prop. 1997/98:43 sid. 81) … En tanke med att barnpornografibestämmelsen placerats i brottsbalkens kapitel om brott mot allmän ordning och inte bland sexualbrotten är att markera att det inte krävs någon koppling till ett visst övergrepp för straffansvar. Syftet med bestämmelsen är inte enbart att skydda avbildade barn, utan också att skydda barn i allmänhet från kränkning (prop. 1997/98:43 sid. 79.) Varje företeende av en barnpornografisk bild utgör en straffvärd kränkning av barn i allmänhet. Lagens skyddsintresse får enligt dessa uttalanden anses omfatta både enskilda barn och barn i allmänhet.”

Håller resonemanget? Hur barn i allmänhet kan kränkas av en serie är nog en gåta för de flesta. Uppenbarligen upprör och engagerar domslutet. Dess konsekvenser ifrågasätts framför allt av yttrandefrihetsskäl. Kan verkligen serier ses som barnpornografi? Seriefrämjandet är en av de som svarar nej på den frågan.

Jag har väldigt svårt att se att serier kan vara porr eller barnporr. Att förbjuda barnporrfotografier är självklart, Dessa bilder innebär mycket riktigt övergrepp på barn. Men att förbjuda barnporrteckningar är fullständigt idiotiskt.

Det finns inget offer eller något övergrepp utan enbart att någon typ har ritat och använt sin fantasi.

Vi talar alltså om ett brott utan egentligt offer. Avsikten är uppenbarligen att förbjuda hur människor tänker. Det är fullkomligt oacceptabelt.

Man kan tycka att det borde vara grundläggande för en demokrati att ha lagar som allmänheten kan förstå och respektera. Det är också befogat att fråga sig om en lagstiftning som på detta sätt inskränker yttrandefriheten och leker med människors rättssäkerhet verkligen är rimlig.

Ointressant fråga?
Men några initiativ har var jag förstår ännu inte tagits för att förändra lagen. Det är knappast troligt att detta är intressant ett valår. Detta trots att det borde vara uppenbart för de flesta varför denna typ av lagstiftning utgör ett problem.

Finns det någon som tar ansvar för lagstiftningen?
Det brukar vara tyst från politiken när juridiken har talat. Men politiken ska inte kunna gömma sig. Trots allt stiftas lagarna av våra folkvalda.

Det är valår och det kryllar av politiker överallt. Jag gör därför ett experiment och skickar frågor om detta till partiernas nuvarande ledamöter i justitieutskottet  Thomas Bodström och ansvarig minister Beatrice Ask via mail för att få reda på vad de ämnar göra med anledning av den diskussion som uppstått.

OM det är jobbigt att uttala sig om ett enskilt fall får vi ställa hypotetiska frågor:

Hej,

Jag skriver till dig i din egenskap av ordinarie ledamot av justitieutskottet / i egenskap av justitieminister med anledning av den dom som nyligen avgjordes där en man fälldes för barnporrbrott för att ha haft 51 teckningar på sin dator.

Domen har vållat stort engagemang inte minst i bloggosfären.

Som politisk bloggare har jag har följande fem frågor till dig som jag gärna skulle vilja ha svar på.

1) Upprörs du när du läser om mannen som dömts för innehav av mangateckningar? (Känner du till vad manga är för något?) Motivera gärna ditt svar.

2) Vad är din åsikt? Anser du att teckningar kan vara barnpornografi? Motivera gärna ditt svar.

3) Ser du några demokratiska problem med denna lagstiftning? Motivera gärna ditt svar.

4) Avser du att ta initiativ för att korrigera barnporrlagen så att detta inte ska kunna ske igen? Motivera gärna ditt svar.

5) Tycker du att polisens resurser används på ett vettigt sätt när de går igenom människors datorer i jakt efter serier? Motivera gärna ditt svar.

Dina svar är viktiga inför valet och kommer att redovisas på min blogg hartman.nu.

Jag uppmanar fler att öka trycket på politikerna.

THOMAS HARTMAN

Nedanstående bild illusterar problemet ( Från Tinet Elmgren)


Fler som skriver om den orimliga barnpornografilagstiftningen (länklista kopierad från Rick Falkvinge som kopierat den från Hax, och lagt till fler länkar sedan dess):

Magnihasa: Sunkets drottning
ProjO: I <3 Piratpartiet (om PPs pressmeddelande)
Per Hagwall: Om Ecpats skräckpropaganda och barnporrlagen
之乎者也: En puckad barnporrlag
Deep Edition: Bildförbudet i ny tappning
Klokbok: För bibliotek barnporr i sitt bestånd?
Emma: Moral är inte ett exakt mätinstrument
Erik Laakso: En utmärkt illustration
Tinet Elmgren: Den svenska barnporrlagen och vad seriefigurer tycker om den
Simon Lundström: Den dömde uttalar sig
Johanna Sjödin: Serieövergrepp och knullbilder
Anna Troberg: Rättfärdighetens riddare är pinsamt lata och blinda
Anders Widén: Dags att sprida Manga
Johanna Julén: Sjuka lagar om barnporr
Piratpartisten: Fantasiförbud och övervakad
Per Hagwall på Newsmill: Ecpats skräckpropaganda har satt rättssäkerheten ur spel
Christian Engström: Cecilia Malmström och hederlighet om mangacensur
之乎者也: Dokumenterade övergrepp på seriefigur
Motpol: När en teckning blir kränkt
Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil?
Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna!
No size fits all: Seriemördarna i Ecpat
Per Pettersson: Idag serierna, imorgon världslitteraturen?
My Bergström på Expressen.se: Porrmanga hotar inte våra barn
DN: Mangaserier klassade som barnporr
Nyheter24: Tecknad barnporr gav dagsböter
Carl-Michael Edenborg i Aftonbladet: Gräv ner era serietidningar!
Expressens ledarsida: Kan krita kränkas?
Oscar Swartz: Intervju: Barnporrdömde mangamannen
Sayonara September Blogg: Erkänner mig skyldig
Erik Laskso: Moralbrott utan förövare eller offer
Avva: Dagens största dumhet
Henrik Alexandersson: Borde i så fall inte även teckningar av bankrån vara brottsliga?
Anders S Lindbäck: Bonniers ger ut barnpornografi, aka Love Hina
Anders Widén: Bränn Carl Larsson på bål
Gun Svensson i UNT: Vilka tjänar på Wikströms lösning?
Jan Myrdal i Expressen: Barnporrlagen är en omoralisk absurditet