Bra initiativ av länsstyrelsen

20111205-213942.jpg
KREATIVT. Kvällens diskussioner hos landshövdingen har handlat om kluster och superkluster. Ett mycket gott initiativ som gör nytta för länet. Kluster som process-IT, skogstekniska klustret respektive georange presenterade sig.

Vi diskuterade vad som kännetecknar ett superkluster, vilket klimat som krävs och vilka konkreta åtgärder som behövs i nästa steg.

Representanter från tillväxtverket deltog liksom opinionsbildare från olika delar av länet. Jag fick ett par nya bekantskaper som jag definitivt ska följa upp.

Mycket bra arrangerat och genomfört. Arbetet passar väl i linje med exempelvis den varumärkesdag vi nyligen genomfört. Denna typ av arbeten stärker stärker förutsättningarna för länets kommunikation och marknadsföring.

THOMAS HARTMAN