Skicka högerregeringen på fortbildning till Moskva

POLITIK. Gör man ett flygfoto över den politik som drivs i vårt land blir man beklämd. Kanske behöver regeringen åka på fortbildning. Jag har ett förslag på var.

POLITIK. Lubjanka är vardagsnamnet för KGB:s gamla högkvarter vid torget med samma namn i Moskva  Vi pratar om en stor byggnad i gult tegel som konfiskerades efter oktoberrevolutionen och gjordes om till högkvarter för den hemliga polisen, Tjekan. Byggnaden spred skräck i medborgarna oavsett om de var skyldiga eller inte.

Den gula byggnaden leder mina tankar till den svenska försäkringskassan men också till den rådande politiska debatten om rättssäkerhetsfrågor och integritet.

Hur problemen ser ut i vårt land ser vi exempelvis om vi läser Nordvästra Skånes Tidningar (papperstidningen) och i Helsingborgs Dagblad om Jessica Anderssons öden och äventyr. Jessica tappade livräntan 2008 efter att försäkringskassan bytt fot och lanserade den intressanta teorin att hennes nacksmärtor berodde på stora bröst snarare än på hennes Whiplashskada.

Jessicas tvist lever sitt långvariga liv i domstolsvärlden och försäkringskassans kreativitet utmanas att uppfinna nya skäl till avslag. Nu är de inne på skäl som handlar om någon form av psykosocial belastning.

Jessica överklagar domen till kammarrätten. Så här långt har hon tvingats lägga ut ca 40 000 kronor ur egen ficka eftersom hon inte har rätt till rättsskydd.

Jac Nepérus – advokat vid den advokatfirma som representerat Jessica i den segdragna tvisten – beskriver obalansen som uppstår när staten lägger bevisbördan på den enskilde:

– Tidigare antog man att det var en arbetsskada om man inte kunde bevisa att det var något annat, sedan vände man på det. Om man kan hitta någon annan möjlig förklaring till smärtorna så har man inte rätt till ersättning, säger han till Nordvästra Skånes Tidningar.

Jac menar att rutinerna hos försäkringsnämnden, instansen under förvaltningsrätten, ger en tuff uppförsbacke för den enskilde som är enormt svår att hantera. Man kan tro att det är landet i öst han talar om. Fast det är Sverige:

– I en domstol säger alla sitt och sedan går alla ut. I försäkringsnämnden kan handläggarna sitta kvar och argumentera efteråt. De får sista ordet och det kan komma fram saker i beslutet som man aldrig fick bemöta, säger han.

Det som med rätta upprör Jac mest är att den enskilde  mycket sällan får allmän rättshjälp i strider där försäkringskassan eller andra myndigheter är motpart.

– Det är egentligen skandal. Om man bråkar med grannen eller vad som helst så kan staten betala ens advokatkostnader.

– Här heter det att myndigheten man strider emot ska vara opartisk och föra fram argument även för den enskildes bästa, men det är bara en schimär.

Jag måste tillstå att vi lever i en märklig tid i Sverige.

För det första. Moderaterna som tidigare sa sig vara de som reagerade mot såna här problem där individen körs över av staten är knäpptysta.Det gör att människor som måste ta fighten mot försäkringskassa eller andra myndigheter får betala den evighetslånga striden ur egen ficka. Inga antydningar till lagändringar här inte. Det är mer prioriterat att sänka skatten för de rikaste och göra sig av med våra gemensamma resurser.

För det andra. Polisen som man kan tycka borde stå upp för människors rättssäkerhet argumenterade nyligen för precis tvärtom – avskaffad rättssäkerhet och omvänd bevisbörda. Kan du inte förklara var dina pengar kommer från riskerar du att åtalas för brott. Från högerregeringen möts förslaget som vanligt med kompakt tystnad.

För det tredje. Det var inte länge sedan samma regerings justitieminister uttalade ett annat ”intressant” förslag om gredelina kuvert till misstänkta kriminella. Snabbt glömde den ansvarige ministern en viktig del av vår demokrati: presumtionen att du är oskyldig till motsatsen bevisas.

För det fjärde. Det är inte länge sedan moderaterna klubbade igenom FRA-lagen och massavlyssning infördes i vårt land.  Detta mot bakgrund av en  terroristnoja som hotar oss alla. CIA hade som bekant många ”kreativa” idéer.

För det femte. Vi minns hur en ungdomsgeneration kriminaliserades på uppdrag av amerikansk skivindustri.

För det sjätte. Åter till försäkringskassan. Ingen ska skylla den rådande situationen på myndigheten enbart. Ytterst kommer den politiska inriktningen med en sjuk sjukförsäkring från högerregeringens så kallade ”arbetslinje” på samma sätt som försäkringskassans oförmåga att betala ut pengar i tid handlar om regeringens oförmåga att styra sin myndighet. Jessica som jag berättar om ovan är inte ensam. Det finns åtskilliga som förnedras av försäkringskassan på regeringens uppdrag. Människor faller mellan stolarna. Många får leva med en klump i magen och stå ut med orimliga handläggningstider, stress och ovisshet med sjukpenningregler som är ett fiasko. Allt fler lever i fattigdom. Otryggheten breder ut sig. Sverige blir kallare. Klyftorna ökar. Spänningarna i samhället likaså.

Även om den sovjetiska hemliga polisen bytt namn ett antal gånger under åren har man hela tiden haft sitt högkvarter i samma skrämmande byggnad: Lubjanka. Efter upplösningen av KGB blev Lubjankabyggnaden huvudkontor för de ryska gränstrupperna. Man öppnade även ett museum över den verksamhet som bedrivits i huset.

Det är hög tid att föreslå ett studiebesök för den svenska borgerliga regeringen och dess hantlangare till Lubjankas KGB-museum.

På många sätt liknar den politik som drivs i vårt land inom område efter område det skrämmande, nyckfulla och oberäkneliga beteendet hos den totalitära regimen i öst – ytterst manifesterad av dess legendariska säkerhetstjänst. Måhända kan vårt lands ledning lära sig en del från historieböckerna hur rädslans, piskans och orons politik föder rädda och kuvade människor.

Än är det inte försent. Valet är inte förrän den 19 september och regeringsplanet flyger dom gärna fritt fram till dess.

Om det blir enkel biljett spelar ingen roll.

Vi har nämligen hur som helst ett stort behov av en ny regering efter valet.

THOMAS HARTMAN

Läsvärd rapport om ökade klyftor

KLYFTOR. Det finns ett starkt missnöje bland väljarna med de ökande inkomstklyftorna i Sverige. Tre av fyra väljare vill att politikerna ska försöka minska klyftorna mellan människor. Det visar en rapport som tagits fram av Kalla Sverige för att belysa effekterna av regeringens politik. Rapporten hittar du här.

KLYFTOR. Det finns ett starkt missnöje bland väljarna med de ökande inkomstklyftorna i Sverige. Tre av fyra väljare vill att politikerna ska försöka minska klyftorna mellan människor. Det visar en rapport som tagits fram av Kalla Sverige, LO och LO-förbundens gemensamma projekt för att belysa effekterna av regeringens politik.

Rapporten hittar du här.

Det är detta valrörelsen ska handla om.

Om klyftor och sossarnas utmaning

De vidgande klyftorna springer ikapp högerregeringen. Det är rötskador i den borgerliga politiska husbygget som inte går att dölja med lite retoriskt spackel. Den stora utmaningen för socialdemokraterna är att visa att vi är det parti som inte bara vill minska klyftorna utan framför allt klarar av att göra detta.


Högerns politik bygger på att göra ”the Gap” till en självklar del av det svenska samhället. Det yttersta av incitament. Vår uppgift är att hålla ihop samhället.

KLYFTOR. I högerns retorik pratas det ofta om incitament. Dels har vi incitamenten för att de högavlönade ska stanna i landet. Enligt borgerlig logik krävs slopade förmögenhetsskatter och att inkomstskatten sänks för de rikaste.

Samtidigt behövs tydligen andra incitament för de mest utsatta i samhället. Nedskärningar i trygghetssystemen fungerar som ett slags incitament så att folk som det heter ”ska få hjälp att närma sig arbetsmarknaden”.

Man kan ge stilpoäng åt retoriken. Men innehållet kan förstås av vem som helst. Konsekvensen är att klyftorna ökar som ett brev på posten. Människor skadas av denna politik. Allt fler kan berätta om ett hårdnande samhällsklimat i Sverige. Allt fler ifrågasätter.

I den borgerliga världen är klyftor något eftersträvansvärt eftersom det är själva motivet för att människor ska ta sig i kragen och prestera.

Men egenintressehypotesen som bygger på att folk ska sitta med miniräknaren och ta fram hur mycket de själva tjänar på andras olycka tycks dessvärre för högern inte fungera i svensk politik.

Svenskarna vill fortfarande, trots (eller kanske på grund av) en mandatperiod med högerstyre, se minskade klyftor. Vi vet att det är en bättre väg att gå. Svenskarna letar efter någon politisk kraft som kan hålla ihop samhället. Vi gillar inte när det går åt det motsatta hållet.

Det är nu detta som springer ikapp högerregeringen. Jag förstår om det känns obehagligt för de som har vant sig vid makten. Men det är rötskador i den borgerliga politiska husbygget som inte går att dölja med lite retoriskt spackel.

Den stora utmaningen för socialdemokraterna är att visa att vi är det parti som både vill minska klyftorna och klarar av att göra detta.

I vår bok ”Vem bryr sig – En bok om Sverige” ger vi en dagordning för en sådan förändring.

Det var då ett jädra tjat om klimatkrisen

SÅ FÅR MAN FOLK PÅ FÖTTER. Precis som i många andra länder har vi som bekant haft människor i Sverige som lidit av olika krämpor och sjukdomar.  Men i Sverige är detta på väg att vända. Som tur är kan vi tacka våran fantastiska Alliansregering som i sin vishet hittat metoder för hur man kan få hela det svenska folkets friskare och mer hälsosamma.

Svaret hittar du i högerregeringens regelförändringar i sjukförsäkringen som sprider glädje och värme över vårt land. Äntligen kan de sjuka kasta sina mitellor, räta på sina ryggar och resa sig från det sjukdomsträsk de tvingats leva i under åratal av socialdemokratiskt styre.

Högerregeringens ”hälsosamma” politik står på två ben

1) Se till att färre kommer in i trygghetssystemet

2) Se till att fler försvinner ut eftersom de utförsäkras

En stor del regeringens ”hälsokur” för svenska folket bygger alltså på att personer som i dag har tidsbegränsad sjukersättning, cirka 67 000 personer, ska slussas över till Arbetsförmedlingen när de blir ”utförsäkrade”.

Då blir dom friska och kan jobba igen.

Än så länge återstår ett litet problem inom ohälsans område som högerregeringen inte rått på riktigt och det är att kvinnorna även fortsättningsvis är i majoritet i alla sjukskrivningsformer. Det totala ohälsotalet bland kvinnor är i dag drygt 40 dagar, jämfört med männens dryga 27.

Men för den rättvisa och kloka alliansregeringen borde det inte vara något  problem kan man tycka. Snabbt kan man bota alla dessa sjuka kvinnor med en pytteliten lagändring. Alliansregeringen kan väl helt enkelt bestämma att kvinnor enligt lag ska ha samma ohälsotal som män?

Då försvann det problemet också och alla kvinnor fick bli friska och glada. För att inte tala om att de också äntligen fick befrias från åratal av socialdemokratiskt påtvingat utanförskap.

På samma sätt kan den kloka alliansregeringen lösa andra stora problem. Klimatkrisen som alla pratar om kan de utrota genom ett klubbslag. Varför inte bara förbjuda eländet. På samma sätt borde de kunna göra med finanskrisen.

Det är tur att vi har den härliga alliansregeringen som effektivt kan lösa alla samhällets problem.

THOMAS HARTMAN

Alliansen går hem hos miljonärerna

rik Tidningen privata affärer berättar om den läsarundersökning som miljonärstidningen Connoisseur genomfört. 

KÄRNVÄLJARE.

Undersökningen visar att Sveriges miljonärer röstar på moderaterna och är imponerade över hur Fredrik Reinfeldt och Anders Borg hanterat den ekonomiska krisen.

77 procent av de tillfrågade tänker rösta på Moderaterna i nästa val. Miljonärernas favoritministrar är också moderater. 39 procent anser att Reinfeldt är den minister som imponerat mest under det senaste året medan lika många anser att Borg imponerat mest.

Bara 2 procent av de tillfrågade anser att regeringens agerande under finanskrisen varit dåligt.

Högerns politik göder orättvisorna och ökar klyftorna i Sverige och de som vinner på kalaset föreslår omval.

Inte särskilt oväntat.

THOMAS HARTMAN

Mycket läsvärd artikel om Malin

UTSATTHET | Malin Widerlöv som finns på wimsa.se och bloggar här har idag en bra artikel på nyhetsplats i tidningen Norra Skåne. Hon gör ett viktigt arbete för att sätta fokus på uteliggarnas situation. Jag håller verkligen med henne när hon säger:

” Myndigheterna spelar Svarte Petter med människor som fallit ur systemet; Försäkringskassan vill inte hjälpa dem, a-kassan utförsäkrar dem och socialen ställer omöjliga krav.”

 

THOMAS HARTMAN

Resultatet av Reinfeldt – skillnaden mellan rik och fattig den största på 30 år

spanningar
Spänningarna ökar i samhället. Det sporrar folk enligt högerns världsuppfattning.

MAKTMISSBRUK | SCB visar att skillnaden i inkomst mellan rika och fattiga är de största på trettio år i Sverige.

Samtidigt visar forskning att psykisk ohälsa, drog- och alkoholmissbruk, fetma och mord mer vanligt förekommande i länder med med stora inkomstklyftor.

De rika är rädda för den brottslighet som blir resultatet av ojämlikheten. Den förväntade livslängden är kortare och barnens utbildningsresultat blir sämre. I samhällen där inkomsterna är relativt lika har däremot låga nivåer av stress och höga nivåer av tillit.

Detta blir alltså resultatet av Reinfeldt och moderaternas politik.

THOMAS HARTMAN