När 15 procent vill ha kamera på toaletten

Jag läser Corren och blir inte särskilt förvånad när jag ser att det stora flertalet tillfrågade i en undersökning i Linköping tycker att bevakningskameror är bra. Det visar sig att 15 procent till och med kan tänka sig kameraövervakning på offentliga toaletter.


INTEGRITET. Jag läser Corren och blir inte särskilt förvånad när jag ser att det stora flertalet tillfrågade i en undersökning i Linköping tycker att bevakningskameror är bra. Det visar sig att 15 procent till och med kan tänka sig kameraövervakning på offentliga toaletter. Argumentet att den som har rent mjöl i påsen inte heller har något att dölja är obehagligt och saknar slut. En totalitär regim med full statlig kontroll är kanske idealet.

Men politiska partier behöver inte göra som allmänheten tycker. Politiken har också en opinionsbildande roll. Se bara på frågan om delad föräldraförsäkring som jag är varm anhängare av. Undersökningar säger att jag har folket mot mig i den frågan. Däremot säger undersökningar samtidigt att människor vill ha ökad jämställdhet. Det är ett tydligt exempel på att politiken misslyckats med att förklara föräldraförsäkringens betydelse för jämställdheten i samhället. Min lösning på detta är inte att hålla upp fingret och bli populist utan att partierna ska ta det opinionsbildande ansvaret. Så kan tillslut folkopinionen förändras.

Politik handlar inte bara om att följa utan också om att leda. Tyvärr tyder valrörelsedramaturgin på en utveckling där det blir allt mer av fingret-i-luften politik. Ett ständigt velande och anpassande till en folkopinion kommer inte att öka respekten för politiken. Snarare utvecklar vi fega politiker som hukar under opinionssiffrorna.

BRÅ: Fler kameror minskar inte brotten

Storebror
INTEGRITET.
Det finns en klåfingrig iver också hos vissa av mina partikamrater att tillåta bevakningskameror överallt som en quick fix för att minska brotten. Integritetsfrågorna struntar man däremot högaktningsfullt i enligt den naiva devisen ”den som är utan skuld har inget att dölja”.

Den enda kraft som idag systematiskt bromsar denna kamerahysteri är JK ämbetet vilket känns lite märkligt även om det naturligtvis är positivt. Men varför saknas politiker med intresse att stå upp för människors rätt till integritet och frihet från kameror och övervakning?

En rapport från BRÅ visar nu att kamerorna inte minskar brottsligheten.

Det stödjer naturligtvis min tes om att vi måste stoppa utvecklingen mot ökad bevakning. Men även om rapporten skulle visat motsatsen måste vi vara mycket försiktiga.

Kamerorna är bara ett sätt att sopa samhällets problem under mattan och löser inte frågor som utanförskap, maktlöshet, frustration etc. Det är bara ett billigt sätt att låtsas att problemen försvunnit.

THOMAS HARTMAN