Integritet: (S)eger, seger, seger

■ KONGRESS09. INTEGRITET. Inför kongressen var vi ett antal personer som skrev en motion till partikongressen som en reaktion mot den galopperande utvecklingen av mer integritetskränkande politik.

Sedan kongressen började har förhandlingarna varit stenhårda med partistyrelsen och en kompromiss lanserades. När jag kom in i kongressalen i morse var jag mycket nöjd med kompromissen trots att partistyrelsen fortfarande inte ville bifalla vår motion.

Efter anföranden från Åsa Westlund och Jytte Guteland med flera fick vi igenom andra och tredje att-satsen i motionen.

Socialdemokraterna har nu kongressbeslut på att verka för en översyn av alla de lagar som på något sätt kan kränka individens rätt till skydd för sin integritet och identitet.

Vi vill också verka för ett reformarbete för en mer transparent lagstiftningsprocess. Vi vill revidera IPRED lagen och riva upp FRA. Vi ser med oro på utveckling mot integritetskränkande lagstiftningsförslag.

Jag är imponerad över arbetet som är gjort av partikamrater över hela Sverige. Det känns verkligen att socialdemokratin har gjort en viktig kursändring för framtiden.

Det är såna här dagar jag är riktigt stolt över att vara socialdemokrat. Det finns många att tacka för detta. Inte minst Eva-Lena Jansson, Åsa Westlund och Jytte Guteland.

Den här kongressen har jag äntligen fått ansikte på flera av de som samarbetat i integritetsfrågorna över landet. Ett av många exempel på det är den kompetente och samtidigt alltid så trevlige Johan Westerholm från Norrtälje.THOMAS HARTMAN

Läs även: Björn, Eva, Erik Åsa, Johan, Peter och Alexandra.

Ipred: Hur mycket öronvax har direktörerna?

gravskopa
Räcker det med en grävskopa?

Jag lyssnar på den märkliga piratjägardebatten i riksdagen. Den enda rimliga linjen är att regeringens förslag till lagstiftning återremitteras. Men så kommer det inte att bli.

Det är ett nederlag för de flesta av oss.

Jag förstår egentligen inte hur folkvalda oavsett parti kan se sig själva i spegeln efter att ha stöttat den usla IPRED-lagstiftningen.

Hur kan man överlåta denna sorts tvister att hanteras civilrättsligt (där parternas ekonomiska ställning är avgörande om du törs driva process) istället för straffrättsligt?

Hur många vågar ta striden mot skivbranschen när förloraren får betala rättegångskostnaden. Det räcker med att ha ditt nätverk öppet och publikt tillgängligt så kan du riskera att åka dit för grannens nedladdningar.

Även om jag uppskattar mitt eget partis hållning att inte köpa förslaget rakt av och tillföra förslag om integritetsombudsman och upphovsrättskommission så tycker jag i grunden det är bedrövligt att socialdemokraterna röstar för IPRED tillsammans med alliansen.

Dels på grund av integritetsskäl men också eftersom lagstiftningen är tandlös. Och jag tycker nog generellt att vi ska försöka ha lagstiftning som fungerar i Sverige och förstås av dess medborgare.

Jag begär mer av mitt parti.

Ett faktum är att fildelningen är här för att stanna. De som är mest motiverade att fildela kommer att hitta vägar att göra detta skyddat och fullkomligt utan risk. Det finns anonymitetsservrar som skyddar din identitet och gör dig osynlig. Nya tjänster att gå förbi lagen utvecklas medan riksdagen talar.

När justitieministern inleder sitt inlägg i debatten med att hänvisa till de skapande branscherna, industrins behov och kraven från Europahåll så visar det tydligt hur ”köpt” hon är av skivdirektörernas problembeskrivning. Hon ser verkligen ingen annan sida av problemet.

Det blir riktigt roande när Beatrice Ask nästan spricker av stolthet över sitt tillägg att lagstiftningen inte ska drabba folk retroaktivt. Sen när är det normalt med retroaktiv lagstiftning i detta land? Hur kan vi ha en justititeminister som kan komma undan med att argumentera så platt? Tror hon själv på det hon säger?

Beatrice Ask förespråkar utvärdering som metod för att se om branschen beter sig så illa som kritikerna varnat för. Hon vill utvärdera senare för att se om branschen kommer att jaga ungdomar och skicka hutlösa kravbrev. Sverige ska uppenbarligen vara experimentverkstad där man lagstiftar först och ser konsekvenserna sedan. Regeringens ointresse för den bristande rättssäkerheten avslöjas när Beatrice Ask påstår garanten för detta ligger i själva domstolsbeslutet.

Många människor ser skivindustrins beteende som en fara för samhället. Därför blir ett tragikomiskt inslag i riksdagsdebatten när landets justitieminister på allvar lanserar idén att konsumenterna ska skicka brev som en signal till mediaindustrin att vi vill se nya kommersiella tjänster. Är det brev till industrin som ska stimulera nya affärsmetoder och förhindra intrång i vår integritet?

Har inte den signalen redan uppfattats av industrin så har skivbolagsdirektörerna så mycket öronvax i öronen att en grävskopa antagligen inte skulle räcka långt för att uppmärksamma på det önskemålet.

THOMAS HARTMAN

PS som tur är finns det hopp även för socialdemokratin.

[tags] the pirate bay, ipred, beatrice ask, mediaindustrin, upphovsrätt, fildelning riksdagen, politik, socialdemokraterna, alliansen, moderaterna [/tags]

Bojkotta musikindustrin

Bojkott. Idag börjar min treveckors bojkott av musikindustrin. Det ska bli intressant att se hur det går.

Jag har skrivit mer om detta här.

* Inga inköp av CD-skivor.
* Inga inköp av filmer.
* Inga inköp av datorspel.
* Inga biografbesök.
* Inget hyrande av filmer.

Musikbranschen behöver lära sig att initiativ som spotify är bra och efterfrågat. Därför ingår inte Spotify i bojkotten.

Börjar: den 9 februari 2009 kl. 00:05
Avslutas: den 1 mars 2009 kl. 23:55


THOMAS HARTMAN