Flera bra internationella möten i Serbien

IMG_0825.JPGIMG_0826.JPGIMG_0823.JPG

INTERNATIONELLT
. Så är jag på hemväg på Serbiens flygplats efter en serie av möten i Vojvodina. Det är roligt att se hur arbetet utvecklas i den europeiska regionorganisationen Assembly of European Regions.

Det är ingen tvekan om att det varit en tuff tid för organisationen. Detta är knappast över. Men utan tvekan är det många saker som börjar ta form. På gårdagens möte med Executive Board diskuterades en hel del vägval för organisationen för att stärka det internationella arbetet inom områden som bland annat innovationer, hälsa och miljö. Administrativt börjar flera processer och nya samarbeten ta form. En ny kommunikationsstrategi tas fram, liksom en bättre långtidsplanering och ny membership action plan.

Det är nog alltid så att denna typ av internationella samarbeten kan ifrågasättas. Så ska det vara. Men om ett antal åtgärder som planeras kommer på plats tror jag nog att AER kommer att bli ännu vassare och ha ännu mer att bidra med i vårt regionala utvecklingsarbete.

Det är roligt att Västerbotten väljer en offensiv linje i internationella sammanhang. Jag hoppas vi kan hitta politisk samsyn för detta även framöver. Vi behöver fler internationella relationer – inte färre.

Denna vecka har jag även haft sammanträde med gruppen Monitoring & Evaluation som har till uppgift att följa styrelsens och personalens arbetet med att förändra organisationen. Vi har resonerat om förra årets granskning och vilka erfarenheter vi kan dra, påbörjat vår diskussion om prioriteringar för 2015 liksom vilka insatser vi ska göra i vårt gransknings och uppföljningsarbete framåt.

Parallellt med dessa möten har AER hållit sin Summer Academy, denna gång med temat mångfald. Det är roligt att AER prioriterar att skapa denna typ av mötesplatser där ungdomar från olika regioner möter politiker och tjänstemän. Det är ett konkret arbete för ökad förståelse över olika gränser.

Även i år har Västerbotten två ungdomsambassadörer på plats; Emil och Nathalie. Det ska bli intressant att ta del av deras intryck och erfarenheter när de fått reflektera lite. Även här är Västerbotten aktiva och deltar. Utmärkt.

THOMAS HARTMAN

Bra möte om internationellt samarbete

20131105-115248.jpg
Idag träffas ett stort antal svenska regioner i Dalarnas hus i Stockholm för att diskutera mervärdet med internationellt arbete.
Bland annat föreläste Lisa Hagberg och Anna Adelöf från Socialdepartementet i regeringskansliet intressant kring arbetet det viktiga arbetet med eHälsa.
Kurt Åke Hammarstedt från Norrbotten betonade att den internationella scenen i sig inte är intressant utan att det är en förlängning av de politiska frågor vi jobbar med lokalt, regionalt och nationellt.

Upplägget för dagen med temat vilka värden den internationella dimensionen för med sig är klockrent. Bra jobbat Dalarna.

Thomas Hartman

Informella möten

20111125-165202.jpg
AER. En viktig del av det politiska arbetet i en kongress är det som sker inne i sammanträdesrum, runt styrelsebord och i förhandlingar mellan olika aktörer.

Samtidigt ska man inte underskatta nätverkandets betydelse. Informella relationer och möten ger ovärderlig information och ger förklaringar som gör det lättare att jobba i plenum.

Dagens tillfälle till informella diskussioner med den avgående generalsekreteraren Klaus Klipp är ett sånt exempel på möte som ger mycket matnyttig information för framtiden.

Thomas Hartman

Azorernas president talar

20111125-123821.jpg
AER.Så är det dags för Azorernas president att tala. Han tackar den avgående generalsekreteraren och lyfter betydelsen av att politiker från regionerna träffas och utbyter erfarenheter.

Från svensk, norsk, dansk, finsk sida är ambitionen att träffas tillsammans med den nya generalsekreteraren Pascal Goergen och kanslichefen Pierre Meyer för en överläggning om AERs strategi framåt.

Arbetshypotesen är att mötet sker i Uppsala i februari/mars.

Thomas Hartman

Möte med presidenten

20111124-102143.jpg
INTERNATIONELLT. Morgonen inleddes med möte med AERs president Michelle Sabbon och hennes rådgivare. De svenska regionerna fick tillfälle till en bra diskussion och som ordförande för AER Sverige lyfte jag särskilt de diskussioner vi fört i det svenska nätverket. Flera svenska regioner som Jönköping, Jämtland, Kronoberg, Dalarna tog tillfälle att ge bilden av hur vi vill utveckla arbetet framåt.

En av slutsatserna blev att vi nu för diskussioner om att anställa någon för att jobba i AERs sekretariat i Strasbourg.

Personligen inser jag hur viktigt det är med språkkunskaper för att exempelvis kunna förhandla stadgar med någon som enbart talar franska.

Dagens möte skedde med tolk som hanterade franska och engelska. Efter gårdagens styrelsesammanträde är det flera regioner som söker dialog. Även om språkkunskaperna aldrig är perfekta så får man ta för sig och inte vara rädd för om man tappar nåt ord. Ofta fungerar det alldeles utmärkt.

Efter det välbesökta mötet som hölls i mycket god stämning så är det dags för öppningen av generalförsamlingen.

Thomas Hartman

På general assembly på Azorerna

20111124-072824.jpg

INTERNATIONELLT. Så är den europeiska lobbyorganisationen AER samlade till generalförsamling på Azorerna. Det finns en stor potential i AER som organisation. För det första när det häller möjligheten för regionala politiker att mötas, byta erfarenheter, utveckla projekt och best practice.

För det andra när det gäller möjligheter till interaktion mellan regionerna och EU och dess olika institutioner.

Gårdagen var full av diskussioner och överläggningar mellan regioner kring hur vi ser att vi kan stärka AERs arbete. Diskussionerna mellan länderna följdes av ett svenskt/norskt gruppmöte.

Det efterföljande styrelsemötet med AERs styrelse blev intressant.

I samarbete med regioner från Finland, Norge, Turkiet och senare med stöd från fler lyfte vi frågor om transparens och fokus i organisationen. Det goda samarbetet mellan dessa regioner gav ett genombrott i styrelsearbetet.

En direkt följd av detta är att organisationens President bjudit till överläggning med det svenska nätverket i AER.

Internationell politik är både intressant och viktigt i en globaliserad värld. Det är viktigt att Västerbotten spelar en aktiv roll i dessa sammanhang.

Thomas Hartman

Möte med AERs generalförsamling på Azorerna

INTERNATIONELLT. Då är det dags att packa för att åka till den europeiska lobbyorganisationen AER:s generalförsamling som denna gång hålls på Azorerna.

Regionerna samlas till möte som inleds med att vi håller styrelsesammanträde. Därefter genomförs själva generalförsamlingen. Den svenska delegationen räknar därtill med att hålla en separat överläggning med Michelle Sabbon, AER:s president.

En av de frågor som beslutas gäller val av ny generalsekreterare för organisationen efter Klaus Klipp.

Thomas Hartman

 

Stormans guld presenterades i Rumänien

20111120-214723.jpg

INTERNATIONELLT. Förra veckan besökte jag Rumänien och Bucharest tillsammans med den nuvarande respektive förre kommunstyrelseordföranden från Storuman.

Konferensen bestod av ett stort antal politiker, näringslivsrepresentanter, fackföreningsrepresentanter som hade ett stort intresse i gruvetableringarna i Norra Sverige.

Det är en särskild styrka att de två kommunalråden dessutom representerar två olika politiska färger som med handling visar hur ortens framtid inte ligger i politiskt käbbel.

Thomas Hartman