Dags för (s)amarbete med piratpartiet

PIRATPARTIET | När jag ser vissa socialdemokrater angripa piratpartiet tar jag mig för pannan. Precis som Deepedition tror jag att gammelpolitiken och gammelmedia har svårt att se vad den nya tidens samhälle innebär och därför reagerar negativt med ryggmärgen.

Jag är en av de socialdemokrater som vill se en förändring av socialdemokratin. Socialdemokraterna behöver se vilka nya möjligheter som kommunikation och nätgemenskap innebär. Glädjande nog har vi exempelvis blivit positivt bemötta för vår motion om att göra ett moratorium mot mer integritetskränkande politik. Många vill veta mer och vi genomför nu ett antal aktiviteter för att få fler socialdemokrater att vakna och lära sig vad som ligger i de frågor som detta nya samhälle för med sig.

Jag hoppas verkligen att piratpartiet kommer in i EU-parlamentet samtidigt som Junilistan åker ut. Det senare partiet är destruktivt och tillför inget mervärde i den EU-kritiska debatten. Piratpartiet däremot lyfter frågor som har oerhörd betydelse för det samhälle vi lever i idag och kommer att leva i imorgon. Alla integritets- kränkande förslag som kommit från EU de senaste åren är ett direkt kvitto på att piratpartiet verkligen behövs och kan göra nytta.

Det är dags för socialdemokrater på alla nivåer att lära sig av piratpartiet och dess samhällsanalys istället för att förneka och låtsas som världen blir som förr.

Det är dags för (s)amarbete med piratpartiet och alla goda krafter för att angripa integritetskränkande förslag och möta skivindustrins konserverande lagstiftningsklåda.

THOMAS HARTMAN

[tags] piratpartiet, piratbyrån, the pirate bay, socialdemokraterna, samhället, integritet [/tags]

När Jämtlands läns landsting skjuter sig själva i foten

NY KOMMUNIKATION. SvD skriver att landstinget i Jämtland förbjuder personalen att använda Facebook.

NY KOMMUNIKATION. SvD har en nyhet att landstinget i Jämtland förbjuder att personalen använder facebook. Det uppges öppna för maskar och trojaner samt riskera landstingens sjukvårdssystem.

Åtgärden får inte medhåll från säkerhetsföretaget Symantec som menar att det skulle vara bättre att stänga ner mailen för de anställda eftersom varken maskar eller trojaner sprids i någon större omfattning via facebook.

Det är inte första gången IT folk hittar på krystade anledningar för att låsa in de anställda. Ibland får man känslan att vissa av dessa personer som skriver såna regler skulle trivas bäst om internet stängdes ner och folk gick tillbaks till att skriva med gåspenna.

I Västerbottens läns landsting finns en riktigt knasig regel om att man inte tillåter streamad media på landstingets datorer. Extra komiskt blir det när landstinget själv sen gör reklam för en föreläsning om hälso och sjukvården i framtiden – på just streamad media. Det visar hur idiotiskt det är med generella regler av denna sort.

Överhuvudtaget är detta en farlig utveckling för en arbetsgivare. Sociala medier är allt vanligare och ett lika självklart sätt att hålla kontakt som mail nuförtiden. Vem vill jobba åt en arbetsgivare som klappar sina anställda på huvudet och behandlar dom som småbarn.

Därför är dessa generella förbud ett tecken på kortsiktigt tänkande hos de ansvariga arbetsgivarna.

Om inte IT folket klarar av att hantera att människor mailar eller kommunicerar så kanske de ska söka sig till ett annat jobb. Det går inte att skylla detta på att sjukvården har kritisk sjukvårdsutrustning uppkopplat oskyddat mot internet. Den sortens argument tyder bara på att ledningen inte förstår de frågor man beslutar om.

THOMAS HARTMAN

[tags] jämtlands läns landsting, trojaner, datasäkerhet, ny teknik, kommunikation, mönsterarbetsplatser, internet, delaktighet [/tags]

FRA: Vid lågvatten avslöjas nakenbadarna

Styrelseansvar | De senaste dagarna har jag följt den intressanta debatten om styrelseansvar med anledning av AMF och Wanja.

Vissa tyckare menar som bekant att Wanja Lundby Wedin borde ha avgått när hon inte tillräckligt satte sig in i den beryktade pensionsfrågan och tog sitt aktiva styrelseansvar.

Samma ansvar borde rimligen krävas i anslutning till FRA och IPRED debatterna i riksdagen. Åtgärderna får extremt långtgående konsekvenser.

Det heter att det är vid lågvatten som nakenbadarna avslöjas. Och debatterna om dessa två företeelser avslöjade hur pinsamt oinsatta riksdagsledamöterna var. Men rösta ansåg de sig kunna göra.

Om några borde avgå är det dessa riksdagsledamöter. I alla fall om vi pratar om att det är viktigt att faktiskt veta vad man beslutar om.

THOMAS HARTMAN

[tags] amf, wanja lundby wedin, piratpartiet, the pirate bay, piratkopiering, demokrati, samhälle, ipred, fra, integritet, avlyssning [/tags]

Integritet: Räknas DN:s åsikt?

Gammelmedia | En artikel i DN häromdagen om nätaktivism i FRA-frågan följs upp av en ledaranalys. Den centrala slutsatsen är att man inte kan lita på vad som ligger bakom aktivism på nätet. Speciellt när folk får betalt för sina åsikter.

Det ligger kanske något i det påståendet.

DN skriver: ”Samtidigt som integritetsaspekten av FRA-lagen väckt ett genuint engagemang hos många svenskar, visar det sig att pr-byråer och fortfarande hemliga finansiärer har varit drivande i upproret.”

Av DN:s analys drar jag slutsatsen att tidningen underkänner engagemanget hos människor om ett eller flera proffs engagerar sig i samma fråga och tycker liknande saker. Speciellt gäller detta om man inte vet vem som skriver eller vem som står bakom en åsikt.

Visserligen kan man fråga sig om det överhuvudtaget finns någon enda fråga som får en okeystämpel i rumpan för av tidningen certifierat samhällsengagemang. Tänk om republikanska föreningens åsikter om kungaförlovningar skulle råka delas av en professionell konsult på JKL? Men låt oss bortse från denna otydlighet.

Låt oss gå till nästa slutsats: ”När vissa … till och med avsätter arbetstid för att mot betalning arbeta med opinionsbildning på nätet, vilket avslöjades i gårdagens DN-artikel om FRA-frågan, finns inga gränser för påverkansmöjligheterna.”

Om någon jobbar professionellt med en fråga så ökar alltså påverkansmöjligheterna och det är inte bra enligt tidningen.

Okey.

I tidningens tredje exempel visar sig tidningen närmast indignerad: ”När det borgerliga nätverket mot FRA-lagen lanserades i juli 2008 undertecknade 14 inflytelserika borgerliga politiker debattartikeln – vars utkast hade författats av en pr-konsult.”

Sånt är alltså inte tillåtet.

Jag förutsätter därmed att DN:s ledarsida i sin ambition att rensa upp i debatten framöver förbjuder FRAs personal att skriva debattartiklar på arbetstid.

Och att ledarsidan också ger rött kort till den tjatmatta av artiklar där underhållningsindustrin fått utrymme att sjunga den döende mediaindustrins lov i gammelmedia.

För jag antar att tidningen på fullaste allvar menar att de av landets artister som ställer upp på skivindustrins sida för att ge en bredsida till the Pirate Bay ska skriva sina artiklar själva hemma på kammaren som ett privat initiativ utan hjälp från skivindustrins lobbyister och att de sedan ska förväntas klara av att samordna sina vänners underskrifter uteslutande som ett litet trevligt ideellt söndagsnöje.

Jag kan köpa det också.

Det betyder att jag bara har ett enda litet problem med DN:s analys. Nu när tidningen lärt oss hur man ser på betalt professionellt engagemang och hemliga och anonyma åsikter i en demokrati.

I vilket ljus ska vi då betrakta DN:s ledarsida?

DN är också en av många nätbaserade produkter.

Tidningen har som en av många egenskaper att leverera anonymt skrivna ledare där det ofta är omöjligt att utläsa vem som håller i pennan. Det går inte heller att veta vilket syfte personen eller personerna har som skriver texten eller vilka bakomliggande intressen vederbörande representerar.

Och jag antar att ledarsidan och dess skribenter ändå får betalt för sitt skrivande i form av lön och därigenom uppfyller kriteriet att vara professionella i sitt påverkansarbete.

Då borde det i konsekvensens namn betyda att DN fullkomligt skulle underkänna sin egen text. Detta förutsatt att man granskar sig själv med samma lupp som man granskar bloggosfären i FRA frågan.

Eller har jag missförstått någonting?

THOMAS HARTMAN

[tags] the pirate bay, integritet, dn, bloggosfären, fra [/tags]

Ipred: Hur mycket öronvax har direktörerna?

gravskopa
Räcker det med en grävskopa?

Jag lyssnar på den märkliga piratjägardebatten i riksdagen. Den enda rimliga linjen är att regeringens förslag till lagstiftning återremitteras. Men så kommer det inte att bli.

Det är ett nederlag för de flesta av oss.

Jag förstår egentligen inte hur folkvalda oavsett parti kan se sig själva i spegeln efter att ha stöttat den usla IPRED-lagstiftningen.

Hur kan man överlåta denna sorts tvister att hanteras civilrättsligt (där parternas ekonomiska ställning är avgörande om du törs driva process) istället för straffrättsligt?

Hur många vågar ta striden mot skivbranschen när förloraren får betala rättegångskostnaden. Det räcker med att ha ditt nätverk öppet och publikt tillgängligt så kan du riskera att åka dit för grannens nedladdningar.

Även om jag uppskattar mitt eget partis hållning att inte köpa förslaget rakt av och tillföra förslag om integritetsombudsman och upphovsrättskommission så tycker jag i grunden det är bedrövligt att socialdemokraterna röstar för IPRED tillsammans med alliansen.

Dels på grund av integritetsskäl men också eftersom lagstiftningen är tandlös. Och jag tycker nog generellt att vi ska försöka ha lagstiftning som fungerar i Sverige och förstås av dess medborgare.

Jag begär mer av mitt parti.

Ett faktum är att fildelningen är här för att stanna. De som är mest motiverade att fildela kommer att hitta vägar att göra detta skyddat och fullkomligt utan risk. Det finns anonymitetsservrar som skyddar din identitet och gör dig osynlig. Nya tjänster att gå förbi lagen utvecklas medan riksdagen talar.

När justitieministern inleder sitt inlägg i debatten med att hänvisa till de skapande branscherna, industrins behov och kraven från Europahåll så visar det tydligt hur ”köpt” hon är av skivdirektörernas problembeskrivning. Hon ser verkligen ingen annan sida av problemet.

Det blir riktigt roande när Beatrice Ask nästan spricker av stolthet över sitt tillägg att lagstiftningen inte ska drabba folk retroaktivt. Sen när är det normalt med retroaktiv lagstiftning i detta land? Hur kan vi ha en justititeminister som kan komma undan med att argumentera så platt? Tror hon själv på det hon säger?

Beatrice Ask förespråkar utvärdering som metod för att se om branschen beter sig så illa som kritikerna varnat för. Hon vill utvärdera senare för att se om branschen kommer att jaga ungdomar och skicka hutlösa kravbrev. Sverige ska uppenbarligen vara experimentverkstad där man lagstiftar först och ser konsekvenserna sedan. Regeringens ointresse för den bristande rättssäkerheten avslöjas när Beatrice Ask påstår garanten för detta ligger i själva domstolsbeslutet.

Många människor ser skivindustrins beteende som en fara för samhället. Därför blir ett tragikomiskt inslag i riksdagsdebatten när landets justitieminister på allvar lanserar idén att konsumenterna ska skicka brev som en signal till mediaindustrin att vi vill se nya kommersiella tjänster. Är det brev till industrin som ska stimulera nya affärsmetoder och förhindra intrång i vår integritet?

Har inte den signalen redan uppfattats av industrin så har skivbolagsdirektörerna så mycket öronvax i öronen att en grävskopa antagligen inte skulle räcka långt för att uppmärksamma på det önskemålet.

THOMAS HARTMAN

PS som tur är finns det hopp även för socialdemokratin.

[tags] the pirate bay, ipred, beatrice ask, mediaindustrin, upphovsrätt, fildelning riksdagen, politik, socialdemokraterna, alliansen, moderaterna [/tags]

Därför ska förslaget om nätcensur slängas i papperskorgen

centerpartiet1

Vem betalar för kärnkraftens risker? Jag ser via flera medier att centerpartiet kallats till extra möte om kärnkraften.

Jag håller fullt ut med centerpartister som Olle Edbloms analys. Det gäller att inte luras av kärnkraftslobbyn. Den är stark och den tar aldrig hänsyn till de risker kärnkraften bär med sig. Ska vi bygga ett långsiktigt hålllbart samhälle måste energin ställas om. På samma sätt har de flesta partier insett att kostnaden för drivmedel måste gå upp. Det gäller även i USA som länge levt i en illusion och låtit miljön subventionera transporterna.

Risken är dock uppenbar att centern viker sig i alliansens badtunna. Det är bara att hoppas att kloka centerpartister som Olle orkar hålla emot. Dörren till kärnkraften måste hållas stängd. Det i sin tur öppnar andra dörrar. En annan värld är möjlig.

* Nytt förslag: Varken ministrar eller anställda ska få surfa…

NÄTCENSUR. Då och då ploppar det upp klåfingriga byråkrater och ska censurera internet eftersom de anar att alla inte sköter sig.

Jag minns exempelvis debatten i något landsting om att man inte ville låta personalen gå in på sidor som Aftonbladet. Nu kommer censureringsidiotierna till regeringskansliet och det börjar talas om nätblockad. Tanken är att en central byråkrat ska besluta vilka sidor som inte ska tillåtas efter förslag från en centralkommitté.

Känns principen igen från historieböckerna från ett land i öster?

Som jag ser det är den typen av åtgärder rent svammel. Dels handlar det om att kunna göra sitt jobb och dels underkänner det människors egen förmåga att fatta beslut trots att de är vuxna människor. Dels visar det på en uppenbar misstro och toppstyrning kring hur vuxna människor ska sköta sina arbetsuppgifter. Denna misstro sprider sig gärna till andra områden i organisationen och avslöjar på ett pinsamt sätt hur ledningen ser på sina anställda.

Detta är alltså en betydligt allvarligare fråga än att handla om några sidor på internet. Dels handlar det om möjligheten att fullgöra sitt jobb. Men ytterst handlar det om känslan att omyndigförklaras och klappas på huvudet av sina arbetsgivare.

Som politiker vill jag jobba för det rakt motsatta. I alla jobb där jag haft människor anställda har jag strävat efter att anställa folk som är klokare och mer kreativa än jag själv. Min erfarenhet är att tilltro till människors förmåga gör att de växer. Att styra genom kontroll, förbud och repressalier är däremot en död ledarstil som skadar mer än det gör nytta.

Därför ska förslaget om nätcensur slängas i papperskorgen.

THOMAS HARTMAN

[tags] nätcensur, nätblockad, samhälle, politik, nätpolis, regeringskansliet, Jan Landahl [/tags]