Klippet som avgör valet

Se klippet där moderatledaren vrider sig som en mask.

UTE. Fler och fler reagerar på Reinfeldt och högerregeringens politik mot sjuka och arbetslösa.

Det här klippet med Britt från Malmö visar hur Reinfeldt slirar på bästa sändningstid. Han tycker uppenbarligen de frågorna om moderaternas politik är riktigt obehagliga. I vart fall kan han uppenbarligen inte svara på frågor och ta konsekvenserna av den. Detta klipp hade nog partistrategerna på Schönfeldts gränd helst velat radera från Internet.

Det blir nog ingen röst på Reinfeldt från Britt.

THOMAS HARTMAN

Skicka högerregeringen på fortbildning till Moskva

POLITIK. Gör man ett flygfoto över den politik som drivs i vårt land blir man beklämd. Kanske behöver regeringen åka på fortbildning. Jag har ett förslag på var.

POLITIK. Lubjanka är vardagsnamnet för KGB:s gamla högkvarter vid torget med samma namn i Moskva  Vi pratar om en stor byggnad i gult tegel som konfiskerades efter oktoberrevolutionen och gjordes om till högkvarter för den hemliga polisen, Tjekan. Byggnaden spred skräck i medborgarna oavsett om de var skyldiga eller inte.

Den gula byggnaden leder mina tankar till den svenska försäkringskassan men också till den rådande politiska debatten om rättssäkerhetsfrågor och integritet.

Hur problemen ser ut i vårt land ser vi exempelvis om vi läser Nordvästra Skånes Tidningar (papperstidningen) och i Helsingborgs Dagblad om Jessica Anderssons öden och äventyr. Jessica tappade livräntan 2008 efter att försäkringskassan bytt fot och lanserade den intressanta teorin att hennes nacksmärtor berodde på stora bröst snarare än på hennes Whiplashskada.

Jessicas tvist lever sitt långvariga liv i domstolsvärlden och försäkringskassans kreativitet utmanas att uppfinna nya skäl till avslag. Nu är de inne på skäl som handlar om någon form av psykosocial belastning.

Jessica överklagar domen till kammarrätten. Så här långt har hon tvingats lägga ut ca 40 000 kronor ur egen ficka eftersom hon inte har rätt till rättsskydd.

Jac Nepérus – advokat vid den advokatfirma som representerat Jessica i den segdragna tvisten – beskriver obalansen som uppstår när staten lägger bevisbördan på den enskilde:

– Tidigare antog man att det var en arbetsskada om man inte kunde bevisa att det var något annat, sedan vände man på det. Om man kan hitta någon annan möjlig förklaring till smärtorna så har man inte rätt till ersättning, säger han till Nordvästra Skånes Tidningar.

Jac menar att rutinerna hos försäkringsnämnden, instansen under förvaltningsrätten, ger en tuff uppförsbacke för den enskilde som är enormt svår att hantera. Man kan tro att det är landet i öst han talar om. Fast det är Sverige:

– I en domstol säger alla sitt och sedan går alla ut. I försäkringsnämnden kan handläggarna sitta kvar och argumentera efteråt. De får sista ordet och det kan komma fram saker i beslutet som man aldrig fick bemöta, säger han.

Det som med rätta upprör Jac mest är att den enskilde  mycket sällan får allmän rättshjälp i strider där försäkringskassan eller andra myndigheter är motpart.

– Det är egentligen skandal. Om man bråkar med grannen eller vad som helst så kan staten betala ens advokatkostnader.

– Här heter det att myndigheten man strider emot ska vara opartisk och föra fram argument även för den enskildes bästa, men det är bara en schimär.

Jag måste tillstå att vi lever i en märklig tid i Sverige.

För det första. Moderaterna som tidigare sa sig vara de som reagerade mot såna här problem där individen körs över av staten är knäpptysta.Det gör att människor som måste ta fighten mot försäkringskassa eller andra myndigheter får betala den evighetslånga striden ur egen ficka. Inga antydningar till lagändringar här inte. Det är mer prioriterat att sänka skatten för de rikaste och göra sig av med våra gemensamma resurser.

För det andra. Polisen som man kan tycka borde stå upp för människors rättssäkerhet argumenterade nyligen för precis tvärtom – avskaffad rättssäkerhet och omvänd bevisbörda. Kan du inte förklara var dina pengar kommer från riskerar du att åtalas för brott. Från högerregeringen möts förslaget som vanligt med kompakt tystnad.

För det tredje. Det var inte länge sedan samma regerings justitieminister uttalade ett annat ”intressant” förslag om gredelina kuvert till misstänkta kriminella. Snabbt glömde den ansvarige ministern en viktig del av vår demokrati: presumtionen att du är oskyldig till motsatsen bevisas.

För det fjärde. Det är inte länge sedan moderaterna klubbade igenom FRA-lagen och massavlyssning infördes i vårt land.  Detta mot bakgrund av en  terroristnoja som hotar oss alla. CIA hade som bekant många ”kreativa” idéer.

För det femte. Vi minns hur en ungdomsgeneration kriminaliserades på uppdrag av amerikansk skivindustri.

För det sjätte. Åter till försäkringskassan. Ingen ska skylla den rådande situationen på myndigheten enbart. Ytterst kommer den politiska inriktningen med en sjuk sjukförsäkring från högerregeringens så kallade ”arbetslinje” på samma sätt som försäkringskassans oförmåga att betala ut pengar i tid handlar om regeringens oförmåga att styra sin myndighet. Jessica som jag berättar om ovan är inte ensam. Det finns åtskilliga som förnedras av försäkringskassan på regeringens uppdrag. Människor faller mellan stolarna. Många får leva med en klump i magen och stå ut med orimliga handläggningstider, stress och ovisshet med sjukpenningregler som är ett fiasko. Allt fler lever i fattigdom. Otryggheten breder ut sig. Sverige blir kallare. Klyftorna ökar. Spänningarna i samhället likaså.

Även om den sovjetiska hemliga polisen bytt namn ett antal gånger under åren har man hela tiden haft sitt högkvarter i samma skrämmande byggnad: Lubjanka. Efter upplösningen av KGB blev Lubjankabyggnaden huvudkontor för de ryska gränstrupperna. Man öppnade även ett museum över den verksamhet som bedrivits i huset.

Det är hög tid att föreslå ett studiebesök för den svenska borgerliga regeringen och dess hantlangare till Lubjankas KGB-museum.

På många sätt liknar den politik som drivs i vårt land inom område efter område det skrämmande, nyckfulla och oberäkneliga beteendet hos den totalitära regimen i öst – ytterst manifesterad av dess legendariska säkerhetstjänst. Måhända kan vårt lands ledning lära sig en del från historieböckerna hur rädslans, piskans och orons politik föder rädda och kuvade människor.

Än är det inte försent. Valet är inte förrän den 19 september och regeringsplanet flyger dom gärna fritt fram till dess.

Om det blir enkel biljett spelar ingen roll.

Vi har nämligen hur som helst ett stort behov av en ny regering efter valet.

THOMAS HARTMAN

Försäkringskassan jagar vidare

UTANFÖRSKAP | Jag ser hur en 37-årig man från Västerås ansågs för frisk för att få livränta och sjukersättning, sedan Försäkringskassan kassan gjort oanmälda hembesök hos mannen och funnit att han ägnade sig åt byggnadsarbete på sitt hus.

Efter en rättslig tvist har nu utlåtandet kommit från domstolen. Det är OK att spika på ditt hus även om du är sjuk. Länsrätten i Västmanland anser att det arbete han utfört på sitt hus har inte varit mer än en yrkesverksam person kan utföra på sin fritid och visade inte på någon faktisk arbetsförmåga. Han slipper därför betala tillbaka pengarna.

Om man är sjuk gäller det uppenbarligen att ligga hemma med persiennerna nerdragna och låst dörr. Alla aktiviteter som kan få dig friskare är direkt farliga för din ersättning.

THOMAS HARTMAN

Dennis tackar försäkringskassan

UTANFÖRSKAP | Dennis Ahlén skriver en välformulerad insändare i dagens VLT där han lovprisar försäkringskassan.

Tack för att ni är så bra att ha att göra med. Alltid lätt att få tag på någon som är villig att ta ansvar. Tack för att ni håller inne utbetalningar och startar ”utredningar” utan att ens meddela de berörda. Tack för att ni är så allsmäktiga att ni kan idiotförklara specialistläkares diagnoser utan att ens vara i kontakt med patienten. Tack för att ni sparar på skattemedlen.”

THOMAS HARTMAN

Försäkringskassan: Avslag ger högre lön

DÅ VAR DET KASSAN IGEN | Idag rapporterar Sydsvenska Dagbladet att Försäkringskassans handläggare delvis får lön efter hur många beslut de fattar. Fokuseringen på produktionen har blivit så stor att chefer uppmuntrat handläggare att öka antalet avslag i sjukpenningsärenden, enligt Claes Petterson på fackförbundet ST.

På liknande sätt som inom industrin beräknas tid och verkningsgrad för hur lång tid varje moment bör ta. Detta blir sedan enligt tidningen grund för lönesättningen.

Föräldrapenning: 12 minuter.

Korttidssjuka som blivit friska vid handläggningen: 51 minuter.

Sjuka som ska utredas vidare: 92 minuter.

Avslag på sjukpenning: 98 minuter.

Enligt Pettersson går jakten på de sjukskrivna vidare: – Jag var på möte i Malmö när en anställd berättade att chefen skickat ett mejl där han gratulerade till många avslagsbeslut. Det är rent ut sagt för jävligt. Att arbetsgivaren för statistik över besluten är inte konstigt i sig. Men om handläggarna får uppfattningen att det skulle vara bättre med avslag är det självklart mycket allvarligt. Det finns även anställda som säger att de fått lägre löneökning för att de haft för få avslag.

Ännu en fråga för socialdemokraternas förnyelsearbete.

THOMAS HARTMAN

Försäkringskassan överklagar till dumhetens gräns

IDIOTISK BYRÅKRATI. Nu har ett ärende nått regeringsrätten som gäller en kvinna i Växjö och om hon ska få bostadsbidrag eller inte.

Kvinnan fick en lägenhet från 1 september 2007. Men hon fick inte nycklarna till lägenheten förrän tredje september då den första inföll på en helg. Försäkringskassan vägrade betala ut bostadsbidrag för september. De menar att man måste bo i lägenheten hela månaden för att få bidrag.

Både länsrätten och kammarrätten har tidigare gett kvinnan rätt. Försäkringskassan överklagar till sista instans.

Jag har slutat förvånas över försäkringskassans idiotöverklagningar. Däremot undrar jag var politiken är? Sover politikerna eller är det okey för en myndighet att trakassera sina medborgare?

THOMAS HARTMAN

”Jag har inte behandlats som en människa utan som ett namn på ett papper”

Idag läser jag en artikel om Lena Bernson, 52.

Lena har haft värk och höftproblem i närmare 30 år. För tio år sedan fick hon en ny höftkula i högra höften, tre år senare opererades hennes vänstra höft. Men värken blev värre och hon orkade allt mindre. Hösten 2006 konstaterade hennes läkare att Lena borde sjukskrivas även på de återstående 25 procent som hon jobbade. Men försäkringskassan nekade med stöd av förtroendeläkare. Då skrev Lenas läkare ett nytt intyg som godkändes.

Men dessa fyra månader var tillräckligt för att slå sönder Lenas ekonomi. Hon fick skulder till kronofogden, familj, barn och vänner på ca 130 000 kronor. Lena kom aldrig ikapp efter detta utan har troligen skulder hos fogden resten av livet.

Lena skrev och berättade om sin situation till försäkringskassan men fick avslag. Någon på kassan skickade vidare hennes brev till JK där hon fick ett avslag som inte kan inte överklagas. Lenas enda alternativ idag tycks vara att stämma staten hon saknar pengar till advokat.

Hon menar att hon inte behandlats som en människa utan som ett namn på ett papper. Hon drömmer om att kassan betalar pengarna som hon aldrig fick på grund av deras misstag och undrar om handläggarna förstår vilka konsekvenser deras beslut får för människor.

Något är fel när människor när människor blir behandlade på detta sätt. Jag är ingen läkare och kan inte överpröva försäkringskassans beslut men när dom själva ändrar sig fyra månader senare tyder det på att dialogen mellan Lena i detta fall och myndigheten inte fungerat. Ansvaret för detta ligger tungt på myndigheten.

Allt för ofta försvarar vi socialdemokrater denna typ av beslut reflexmässigt utan att tänka efter hur systemen ser ut som gör det möjligt att hantera människor på detta sätt. Utan tvekan har socialdemokratin stora uppgifter framöver.

THOMAS HARTMAN | In The Pendent