En vanlig myt om fildelning

Ett vanligt argument som brukar användas mot fildelning är följande ’Vem törs satsa pengar på musik, film etc om det blir fritt att kopiera’

Svaret är rätt enkelt. De absolut flesta är överens om att artister och konstnärer ska få betalt. Frågan är bara om det ska ske enligt skivindustrins föråldrade affärsmodeller. Exempelvis tjänsten spotify gör det möjligt att för ett hundring i månaden abonnera på all möjlig musik. Det kommer att utvecklas andra metoder.

Men skivindustrin har lyckats lura i framför allt äldre människor att pirate bay rättegången handlar om möjligheten för artister och konstnärer att få betalt. Det är lögn.

Däremot är det alldeles uppenbart för många människor att skivindustrin idag lever i det förgångna och inte ska ha statens stöd för att fortsätta göra det. Industrin måste helt enkelt anpassa sig till verkligheten eller försvinna och då kommer nya företag fram som kan ta betalt på ett sätt som människor accepterar.


THOMAS HARTMAN