Konst och motion ger rikare liv

20111207-215029.jpg

20111207-215045.jpg

20111207-215053.jpg

20111207-215108.jpg

20111207-215121.jpg
KONST. MOTION. Idag har jag haft möten med två viktiga delar för välbefinnande och utveckling i länet nämligen konstsektorn och motionsrörelsen.

Konstfrämjandet i Västerbotten genomför en positionsförändring. Verksamheten går från bland annat galleri och kommissionsförsäljning till att bli en aktör för konsten i samhället genom det offentliga rummet, en premiärscen för konstnärer och en ännu starkare konstbildande kraft.

Verksamhetsledaren Moa Krestesen gör ett utmärkt arbete med att utveckla verksamheten.

Idag besökte styrelsen den konstutställning vi gör i samarbete med Västerbottens Museum kring arbetarkonst och de förändringar som skett i vårt uppdrag under åren.

I utställningen En kartläggning av mellanrummen visar konstnärerna Ingela Johansson och Nina Svensson verk från sitt pågående projekt En känsla av samhörighet som tidigare visats på flera platser i landet. Här i Umeå visas även verk från nedslag i Västerbottens museums utställningshistoria och genomgång av museets konstuppdrag.

Utställningen ställer frågor som relaterar till projektets bakgrund, om kultur i arbetslivet; Vad är ”arbetarkonst”? Vems historia berättas och vem formulerar den? Hur skildras arbete i konst – och vems arbete skildras?

Konstnärerna har utgått från museets samling och intresserat sig för verk som representerar arbete i någon form. De har utgått från dokumentärt material ur museets arkiv – gjort stickprov på museets utställningsverksamhet under perioderna 1960, -70, -80 och -90-tal.

I ett nyproducerat verk har museets fotodokumentation överförts till grafiska blad genom ett samarbete med grafikern Ulla Carin Winter. Med finns också ljudstationer som konstnärerna skrivit manus till och som binder samman de olika delmomenten i sex kapitel.

I utställningen kommenteras även Konstfrämjandet i Västerbotten, som tillsammans med Västerbottens museum bjudit in konstnärerna för att undersöka folkrörelsernas konstfrämjande och den konstpedagogiska uppsökande verksamhet och galleriverksamhet som funnits i Västerbotten sedan 1978.

De konstnärskap som undersökts närmare är bland andra Mats Calderborg, Berta Hansson, Tomas Tempte/Anna Sjödahl och Peter Weiss. Även andra verk från samlingarna finns representerade, bl a av Siri Derkert, Birgit Ståhl Nyberg och Bengt Fransson. Ingela Johansson och Nina Svensson har också intresserat sig för konstnärskap som rör performances under 1980 och -90-talen.

Konstnären Jan K. Person medverkar med ett nyproducerat performanceverk, VIRKEWORK, som visades under öppningsdagen. Med i utställningens ljudstationer finns även hans berättelse om ”Rundviksprojektet”.

Till utställningen på Arbetets museum 2009 producerades ett hörspel som bygger på ett samarbete med dramatikern Dennis Magnusson. Verket lyfter fram de motiv och visuella konstyttringar som gjorts till kanon och institution inom arbetarrörelsens bildvärld. Verket består även av en serie fotografier, där konstnärerna har letat upp platserna – trapphus, företagsmatsalar och kontorsmiljöer – där denna numera emblematiska arbetarkonst hänger.

Det är spännande att följa den resa vi gör tillsammans i konstfrämjandet.

Dagen avslutades med kamraterna i Korpen Västerbotten. Bland annat diskuterade vi motion och friskvård på recept.

Thomas Hartman

Hållbara Västerbotten

20111206-110133.jpg
HÅLLBARHET. Dagen har börjat med ett inspirerande morgonmöte med en driven företagare, Sen diskussioner om intranät och ny web. Nu diskussioner i gruppen kring SEE-veckan 2012 och hållbarhet.

Sättet länets aktörer jobbar tillsammans med hållbarhetsfrågorna är en imponerande kraftsamling där olika organisationer drar åt samma håll över organisations och budgetgränser.

Thomas Hartman