Klassisk varumärkesmodell

20111231-020134.jpg
BOKTIPS. En annan bok som kvalat in bland jul och nyårslitteraturen är boken Good to Great av Jim Collins. Även om den har några år på nacken så håller den fortfarande. Bland annat finns där en beskrivning av varumärkesmodell som fungerar rätt bra. Till boken finns även en särskild liten bok kring offentlig sektor som är värd att rekommendera..

Thomas Hartman

Hållbara kommunikationer och sekretessavtal

20111230-163317.jpg
BOKTIPS. På nattduksbordet över julhelgen finns ett flertal böcker. Däribland Eva Grundelius bok om hållbar kommunikation. Boken handlar bland annat om djuplyssnande som metodik för att nå bättre förutsättningar för dialog. Ibland tror man att man lyssnar i samtal men har fullt upp med sina egna inspel.

Grundelius har bland annat engagerats i samband med Centerpartiets förändringsarbete vilket hon gett en del interiörer ifrån i en omdiskuterad bok.

Jag är normalt stark vän av öppenhet och transparens men jag kan förstå att en kund måste kunna känna sig trygg i att kunna vända alla stenar utan att enbart vara utlämnad till konsultens etiska förhållningssätt.

För min del kan det alltså vara helt ok att en konsult berättar saker från sitt arbete så länge det sker i samverkan med kunden. En lösning jag förordar kring detta kan vara sekretessavtal. Då behöver det inte finnas tvivel kring vad som gäller om kunden är orolig.

Jag hade förmånen att träffa Grundelius innan jul. Jag vet inte vad som hände i fallet med Centerpartiet och vilken betydelse Grundelius hade men jag är rätt övertygad om att förmåga att lyssna är en grundläggande del när kommunikation förändrar världen oavsett om det sker i varumärkespositionering eller genom värdegrundsarbete. Kommunikation är ju så mycket mer än bara ord.

Thomas Hartman