Så marknadsför vi norra Sverige med events

20131022-215226.jpg

PLATSMARKNADSFÖRING. I dag talade jag på temat regional branding/platsmarknadsföring vid ett välbesökt möte i landstingshuset i Umeå. Mötet handlade om vilka strategier som jobbar efter när vi marknadsför norra Sverige med events.

Ett stort antal organisationer och aktörer deltog. Däribland företagarna, ung företagsamhet, landstinget, länsbygderådet, länsbildningsförbundet, Skellefteå Kommun, Umeå kommun, Västerbottens idrottsförbund, länsstyrelsen, Umeå Energi, Örnsköldsviks kommun, Robertsfors kommun, innovationsslussen, Visit Umeå PwC med flera.

Tillsammans med dessa och övriga partners kommer vi nu att jobba vidare med arrangemang som Västerbotten på Grand Hôtel, Mötesplats Lycksele, Västerbotten i Almedalen.

Utgångspunkten är bland annat att lyfta individer, entreprenörer och berättelser från norra Sverige. Vi kommer också att jobba vidare med medskapande som övergripande strategi för arbetet i gränslandet mellan politik, näringsliv, akademin och civila samhället. Efter dagens möte har vi fått än mer bevis för att vi är på rätt väg.

Thomas Hartman

Summerschool – en unik mötesplats

Under förra veckan reste ett stort antal ungdomar, politiker och tjänstemän från hela europa till Nyköping. Även Västerbotten var representerad i diskussionerna. Mötesplatsen som sådan är unik. Jag har aldrig sett dess like i någon annan liknande organisation.

För min del hade jag inskolningar och liknande som gjorde att jag inte kunde åka ner förrän mot slutet av veckan denna summerschool.

Men den tid jag var på plats var väldigt effektiv och jag hann träffa AER:s president för en överläggning. Jag hann också ha ett samtal med AER:s generalsekreterare. Viktigast var också att hinna resonera med några av de ungdomar som var på plats.

Det är viktigt med internationella möten och kan man dessutom kombinera det med generationsmöten och tillfälle att lära sig mer och resonera om strategier för framtiden så är det oerhört värdefullt. Jag är glad att Västerbotten deltar aktivt i denna typ av möten och i år klarade att skicka så många som tre ungdomar.

Thomas Hartman

20130829-001713.jpg

Språkskolan blev årets kooperativ

20130619-072744.jpg

Pressmeddelande

Årets Kooperativ 2013 – Språkskolan i Umeå – vill mer!

Årets Kooperativpris tilldelas Språkskolan i Umeå ek i samband med Mötesplats Lycksele.

Thomas Hartman, ordförande i Coompanion Västerbotten motiverar priset till kooperativet Språkskolan i Umeå – vill mer!

– Verksamhetens inriktning på språk och kommunikation med en unik pedagogik väcker nationellt och internationellt intresse. Det gör dem både till goda förebilder och till en viktig positiv kraft i länet menar Thomas Hartman.

Tillsammans äger och driver 11 personer kooperativet med 51 anställda, som med framgång utvecklat verksamheten från förskola till att omfatta barn och ungdomar från 1-15 år. From 2014 utvidgas verksamheten ytterligare i samband med att en ny skola tas i drift.

Kooperativ – en företagsform på frammarsch. En majoritet (62 %) av de som vill starta företag vill göra det tillsammans enligt Tillväxtverkets entreprenörsbarometer 2012.

Inom gruppen unga och kvinnor är siffran ännu högre. Det finns en potential till fler företag om företagsrådgivningen inriktas på en grupp istället för individer.

– Coompanion med mångårig erfarenhet att ge rådgivning till nystart av kooperativ vill med Årets Kooperativpris visa på förebilder så som kan inspirera fler att starta företag tillsammans, säger verksamhetsledare Marie Sandström-Öhberg i en kommentar.

Priset delas ut officiellt på Region Västerbottens arrangemang Mötesplats Lycksele 12-13 juni. www.motesplatslycksele.se

För ytterligare kommentarer
Thomas Hartman, ordförande, 070-6664995
Marie Sandström Öhberg, verksamhetsledare, 070-2107848
Siv Lundin, skolchef, 070-2364044

Fakta:
Coompanion Västerbotten är en del av den rikstäckande organisationen Coompanion som arbetar med rådgivning och affärsutveckling av kooperativt företagande.

Årets Kooperativ – Regionala Coompanion Årets Kooperativ som sedan nomineras vidare till riksfinal som avgörs den 16 oktober.

Språkskolan Umeå ekonomisk förening – ett kooperativ som driver en grundskola, fritids och 4 förskoleavdelningar med inriktning på språk och kommunikation och som nu är aktuell som pristagare av utmärkelsen årets kooperativ 2013

Krav på rimliga löner till konstnärer

Konstfrämjandet Västerbotten : Krav på rimliga löner till konstnärer

Pressmeddelande • 2013-06-18 23:04


20130619-001439.jpg
En ny rapport från Kulturrådet visar att 40% av landets konstutställare följer ramavtalet för ersättning till konstnärerna, det så kallade MU-avtalet. MU-avtalet ska säkerställa att konstnärerna får skäligt betalt för sitt arbete. Rapporten pekar visserligen på en förbättring jämfört med förra årets undersökning men fortfarande är det fortfarande är det så många som 60 procent som inte följer ramavtalet.

– Vackra ord betalar inte mat för konstnärer säger Thomas Hartman, ordförande för Konstfrämjandet i Västerbotten. – Det är fullkomligt oacceptabelt att konstnärer ska förväntas jobba gratis eller för mycket låga ersättningar, ibland endast mot reseersättning. För vilka andra anställda skulle detta vara acceptabelt? – Ska vi vända denna utveckling måste offentligt sektor lära sig vara ett föredöme. – Ett rimligt grundkrav är att arrangemang och aktiviteter som ska genomföras i projektansökningar och stöd från olika offentliga huvudmän förutsätter att MU-avtalet följs, menar Hartman.

Kontaktperson med anledning av detta pressmeddelande: Thomas Hartman, Ordförande Konsträmjandet Västerbotten, 070 – 666 4995

Konstfrämjandet Västerbotten vilar på fyra hörnstenar:
Konstbildning, breddning av arbetsmarknaden för konstnärer, demokratisering av konsten samt synlig- och tillgängliggörande av konst i samhället. Vi verkar för hela norra Sverige med bas i Umeå.

Samhandling kring kulturhuvudstaden

20130618-110435.jpg
Idag träffas ett antal kommunikationsmänniskor från olika organisationer i länet för att diskutera arbetet inför kulturhuvudstadsåret 2014. Jag tror verkligen på samhandling som en del av strategin för att utveckla norra Sverige.

Att kulturhuvudstadsåret är en kommunikationsplattform för alla och inte bara berör kulturengagerade framgår inte minst av intresset inför dagens workshop.

THOMAS HARTMAN

Twitter – Ett nytt sätt att tänka för företag och myndigheter

TWITTER. Idag kan jag rekommendera siten Spoon som på ett bra sätt fångar den logik som gäller för Twitter. Jag har sett många exempel där twittrandet skapar huvudvärk för organisationer. Men oftast beror det på felaktiga förväntningar och ett konservativt sätt att se på sin kommunikation. Spoon listar tre viktiga framgångsfaktorer:

1. Var kontinuerlig
På Twitter pågår ett ständigt samtal och den som är tyst försvinner i mängden. Twittra regelbundet, om relevanta saker, och se till att du syns och hörs.

2. Var relevant ­– och tramsig
På Twitter surrar tusentals ämnen hela tiden. Företag bör därför vara noga med att prata om saker som berör verksamheten och intresserar målgruppen. Samtidigt måste man vara personlig och bjuda på sig själv. Tveka inte att tala om vädret!

3. Skapa relationer
Twitter är inte en anslagstavla eller en megafon utan ett samtal. När kunder ställer frågor förväntar de sig snabba och korrekta svar. Företag måste vara extra noggranna med att alltid kommentera det som sägs om dem och svara på frågor som ställs. Annars kan varumärket snabbt bli lidande.

Plötsligt slutade tågen gå. Fem råd när krisen kommer…

Här har du fem konkreta tips att tänka på vid kriskommunikation.

KRISKOMMUNIKATION. Vi har den senaste tiden kunnat se hur Norrtåg haft problem med sina tåg i vintertrafik i Norra Sverige. Det är ett aktuellt exempel på kris. Från att tågen gick som de skulle blev det en snabb förändring och plötsligt satt viss trafik fast. I ett krisläge får man inte precis som i andra fall lura sig själv att tro att allt handlar om kommunikation. I tågexemplet handlar det om att faktiskt lösa en invecklad situation med många inblandade för att få tågen att gå som leverantören lovat. Däremot är det ofta din förmåga att hantera krisen du kommer att bedömas för i efterhand. Här har du några generella tips att tänka på i samband med kriskommunikation.

1. Lugn skapas redan innan krisen.
Det finns naturligtvis en lång lista med saker att tänka på i krisförloppet. Även om du inte kan förutse allt som kommer att kunna hända i riskanalyser så finns ett stort värde i att jobba igenom riskanalyserna och öva kriskommunikation.

Det är viktigt att organisationen är redo att agera lugnt och samlat när krisen väl slår in. Det är nämligen inte fråga OM en organisation kommer att drabbas av en kris utan NÄR det kommer att hända. Så det absolut första rådet är att göra riskanalyser och sedan öva riskscenarier med ledningsgrupp och nyckelpersoner.

Rigga omvärldsbevakning. Upprätta en krispärm / eller skapa en plats på intranätet där du samlar fakta om krisorganisation, samlar korrekta fakta om företaget, arbetar igenom rutiner och upprättar checklistor.

Fundera över uthållighet. Vad gör du om krisen blir långvarig? Finns det ersättare om någon nyckelperson blir sjuk? När det väl smäller är det försent att börja samla in mobilnummer till alla viktiga beslutsfattare i företaget för att kunna skicka SMS till dem. I en organisation där jag varit verksam drabbades vi av varenda risk vi identifierade i riskanalysen. Då var det skönt att ha tänkt igenom detta innan.

2. Var konsekvent
Ofta blir man hemmablind under krisförloppet. En flod av frågor kommer från journalisterna. Vad är det som hänt? hur kunde det ske? Vem är den ansvarige? Vad kommer att ske med den ansvarige? Vilka blir konsekvenserna för er? Vad kommer ni att göra nu? Vad har ni att säga till den som drabbas? Ja då är det lätt att de som jobbar med krisen drabbas av en belägringskänsla. Kanske upplever de sig orättvist behandlade?

I det läget är det extremt viktigt att ha någon djävulens advokat som vågar ställa de obekväma frågorna. Men det är också extremt viktigt att man inte mitt i allt har personal som vill byta strategi mitt under pågående krig.

Spelar man tennis så börjar man inte mitt i matchen att spela hockey. På samma sätt är det i kommunikation. Se till att det finns en krisorganisation med beslutsmandat.

När väl besluten är fattade och inriktningen tagen så måste man hålla fast och vara konsekvent. Man kan inte göra de kommunikationsstrategiska besluten till tyckarfrågor runt kaffebordet. Även om det alltid finns folk som tycker sig kunna kommunikation som vill ha sin åsikt med i laget. Men börjar du vackla blir du snabbt ett rö för vinden. Håll fast. Och se till att dokumentera varje beslut som tas. Dokumentera även varje journalist som hör av sig med frågor så att du säkerställer att varje fråga får svar. Dessa journalister kan du sedan dessutom efterjobba med när krisen väl är över. De har ju en gång visat intresse för er.

3. Tänk på medarbetarna
Som vanligt är personalen din största tillgång. Men om de inte får information vad ska de då säga när de får frågor runt middagsbordet? Skapa struktur för snabb och korrekt information till personalen. Ta gärna med personalen i krisen så att de känner sig delaktiga och informerade. Förr eller senare får de frågor av en journalist. Då är det bättre att vara förberedd på det från början och ta hjälp av de anställda.

4. Var empatisk
I varje kris finns drabbade. Vi vet också att medialogiken hämtar sin inspiration från sagans värld med ”hjälten”, ”skurken” och ”offret”. Det är inte speciellt enkelt att byta den av media tilldelade rollen. I varje fall under krisförloppet. Du kommer att få frågor om vad du gör för att komma tillrätta med problemet.

Sätt dig inte på höga hästar. Tänk på vilka kläder du väljer, var folklig, visa engagemang, förståelse och empati. Ta de drabbade på allvar. Skyll inte ifrån dig. I normalfallet måste du ta på dig någon form av skuld för något du gjort fel. Att slira på den punkten kan snabbt ge ett intryck av att du försöker smita ditt ansvar. Ingen gillar smitare.

Skapa din berättelse om det som hänt. När du gör det – var ärlig både mot dig själv och andra.

5. Ingen information är också information
När du gör målgrupps- och kanalanalys gäller det att skapa en rimlig ansvarskedja för hur kommunikationen sprids.

Genom att jobba igenom de vanligaste frågorna och ta fram aktuella svar och komplettera med faktarutor får du underlag till insändare, debattartiklar av kvalitetssäkrad information. Idag är webben en bra kanal för filmade intervjuer.

Var offensiv och ta initiativ. Var transparent. Även att gå ut med att man inte har något att informera är information.

Som sagt en krissituation är tuff rent kommunikativt och en målsättning du kan vara mer än nöjd med är om media faktiskt förmedlar fakta och korrekta beskrivningar av vad som sker. Det går att komma dit. Men då krävs att man tar krisen på allvar. Samtidigt som man sätter någon nära verksamheten på att kommunicera i media så får man inte glömma att se till att det finns kapacitet att sköta verksamhetens löpande uppgifter.

Det var några tips kring kriskommunikation. Det finns mycket mer att tänka på. Men börjar man i tid så kan man se krisen också innehåller många möjligheter.

THOMAS HARTMAN

Under veckan föreläst om skuldfällan, modererat tågdebatt och utbildat folkpartister

Det talas om att människor inte är lika engagerade längre utan mer fokuserar på sig själva. Men jag har haft en vecka full med engagemang där jag träffat och haft förmånen att jobba med sköna människor som tyder på raka motsatsen.

Veckan började med möte lunch till lunch i Stockholm engagerade människor kring flernivåstyre (flerdimensionellt styre). Om hur samhällets olika nivåer kan samverka bättre. Mötet handlade även om placemanagement. Dvs hur man genom platsmarknadsföring kan stärka en region.

Sedan hade jag tre utåtriktade engagemang.

Onsdag den 5 december höll vi föreläsning om boken Vem bryr sig? En bok om Sverige. Denna gång i Norsjö. Precis som vid mötet i Rotary södra som vi hade för någon vecka sedan så blir det bra diskussioner och frågor också från människor som kommer fram efter mötet och vill ge sina många gånger väldigt öppna och personliga erfarenheter av hur det kan fungera. Intresset för att diskutera frågor som politik, makt och maktlöshet ger hopp i ett samhälle som under en tid blivit allt mer egoistiskt och allt kallare.

Torsdag den 6 december var jag moderator för ett stort seminarium och järnvägssatsningar i Botniska korridoren med bland annat politiker från Riksdagens trafikutskott, regionala politiker, näringslivet i form av Volvo och Boliden samt Trafikverket. Seminariet avslutades med en stor paneldebatt. Efter mötet kändes som att det finns tydliga gemensamma punkter där vi kan samarbeta över gränserna mellan politiska partier och näringslivet för att utveckla Sveriges konkurrenskraft.

En film om tågets betydelse har du nedan:

Botniabanan from Region Västerbotten on Vimeo.

Fredag den 7 december var jag var en av två kursledare för Folkpartiets mediautbildning Makt&Media. Det är ytterst viktigt att vi över politiska gränser kan hjälpas åt att ta fighten mot de odemokratiska krafter som lurar i vassen. Men det är också viktigt att utveckla bilden av norra Sverige. En av våra strategier för det är att stärka opinionsbildarna och lyfta berättelser från entreprenörer och människor som brinner för sin sak.

Under utbildningen erbjuder vi både teoretiska exempel och praktiska övningar. Det är jätteroligt att träffa unga drivna politiska innovatörer som viker en god bit av vad som skulle kunna vara en ledig helg för att diskutera samhälle och mediamakt.

Det gemensamma för alla tre arrangemangen var precis detta. Engagerade människor som träffas och samtalar och lägger upp strategier för att utveckla Norra Sverige över olika gränser.

THOMAS HARTMAN

 

Värdegrund och varumärke

Detta är Region Västerbotten from Region Västerbotten on Vimeo.

VÄRDEGRUND. Region Västerbotten jobbar mycket med värdegrundsfrågor just nu och kommer säkert att göra så under en lång tid framåt. Detta arbete hoppas vi kommer att tillföra värden för länet även utanför vår egen organisation.

Vad är värdegrund?
Värdegrund kan ju handla om gemensamma förhållningssätt mellan ett antal medarbetare där man respekterar varandra, svarar på mail eller är snälla mot varandra i största allmänhet.

Att värdet av detta inte ska underskattas lärde jag mig bland annat när jag 2003 anställde medarbetare till Eurokampanjen och då hittade en tjej med bakgrund hos Disney med sin blotta attityd stärkte både arbetsplatsen och laget. Vi känner nog var och en personer som tar energi och personer som tillför både energi och glädje. Mycket av detta finns i huvudet hos en själv och att man har insikten om hur ens beteende påverkar andra medarbetare.

Koppla värdegrunden till det du ska göra
Men värdegrund kan vara ett ännu starkare verktyg om det kopplas till det uppdrag man håller på med som i Region Västerbottens fall är att ha det regionala utvecklingsansvaret och jobba för att stärka Västerbotten.

När vi formulerar en värdegrund som riktas mot vårt uppdrag så kan vi också lättare värdera om det vi gör tillför nytta i arbetet eller inte.

Finns inga genvägar
I den diskussionen går det inte att göra någon quick-fix. Den viktigaste komponenten är delaktighet och att alla medarbetare får möjlighet att säga sitt i värdegrundsdiskussionen.

I Region Västerbottens fall har vi börjat arbetet med en pilot med sex medverkande och sedan samlat alla medarbetare som kunde vara med till en efterlängtad första workshop den 15 oktober. Nu jobbar vi för en uppföljning den 13 november.

Internkommunikation, varumärkesarbete och värdegrundsfrågor är inte en sluten personalpolitisk process utan i vårt fall av avgörande betydelse för att tillsammans med andra och med kraft kunna jobba för att stärka länets varumärke och utveckla bilden av Norra Sverige.

THOMAS HARTMAN

Position för Coompanion

Under slutet av veckan träffades Coompanion Västerbottens styrelse för att diskutera position, mission, vision, värdegrund och varumärke. Under två dagar vände och vred vi på förutsättningar och utmaningar för att till fredagens styrelsesammanträde ha en handlingsplan för styrelsens och personalens fortsatta arbete med verksamhetsutveckling.

Man kan tycka att det går inflation i varumärkesdiskussioner i samhället. Men den här sortens process är viktig för att bli tydligare som organisation.

Der blir spännande att se var processen tar vägen för Coompanion Västerbotten.

Thomas Hartman