Makt och media för 600-ledare

20131031-065112.jpg
I helgen fick jag tillfälle att träffa blivande politiska ledare inom 600-ledare. Det var väldigt energigivande och inspirerande att följa allt från dilemmadiskussioner till tal vid olika situationer.

Jag föreläste tillsammans med Maria Lindberg på temat att kommunicera med olika målgrupper. Detta paraplytema inbegrep områden som varumärken och personal branding, bilden av norra Sverige, betydelsen av storytelling, samtal, sociala media, gammelmedia etc.

Tidigare föreläste jag på liknande sätt för folkpartiets kommande ledare dock var upplägget olika.

Jag är verkligen imponerad över vilken kraft som finns bland de politiska partierna och deras kandidater. Även om en hel helg går åt (vilket jag normalt vill undvika) så är jag mer fylld av energi efter denna helg på underbara Sunderbyns folkhögskola.

Thomas Hartman

Så marknadsför vi norra Sverige med events

20131022-215226.jpg

PLATSMARKNADSFÖRING. I dag talade jag på temat regional branding/platsmarknadsföring vid ett välbesökt möte i landstingshuset i Umeå. Mötet handlade om vilka strategier som jobbar efter när vi marknadsför norra Sverige med events.

Ett stort antal organisationer och aktörer deltog. Däribland företagarna, ung företagsamhet, landstinget, länsbygderådet, länsbildningsförbundet, Skellefteå Kommun, Umeå kommun, Västerbottens idrottsförbund, länsstyrelsen, Umeå Energi, Örnsköldsviks kommun, Robertsfors kommun, innovationsslussen, Visit Umeå PwC med flera.

Tillsammans med dessa och övriga partners kommer vi nu att jobba vidare med arrangemang som Västerbotten på Grand Hôtel, Mötesplats Lycksele, Västerbotten i Almedalen.

Utgångspunkten är bland annat att lyfta individer, entreprenörer och berättelser från norra Sverige. Vi kommer också att jobba vidare med medskapande som övergripande strategi för arbetet i gränslandet mellan politik, näringsliv, akademin och civila samhället. Efter dagens möte har vi fått än mer bevis för att vi är på rätt väg.

Thomas Hartman

Samhandling kring kulturhuvudstaden

20130618-110435.jpg
Idag träffas ett antal kommunikationsmänniskor från olika organisationer i länet för att diskutera arbetet inför kulturhuvudstadsåret 2014. Jag tror verkligen på samhandling som en del av strategin för att utveckla norra Sverige.

Att kulturhuvudstadsåret är en kommunikationsplattform för alla och inte bara berör kulturengagerade framgår inte minst av intresset inför dagens workshop.

THOMAS HARTMAN

Twitter – Ett nytt sätt att tänka för företag och myndigheter

TWITTER. Idag kan jag rekommendera siten Spoon som på ett bra sätt fångar den logik som gäller för Twitter. Jag har sett många exempel där twittrandet skapar huvudvärk för organisationer. Men oftast beror det på felaktiga förväntningar och ett konservativt sätt att se på sin kommunikation. Spoon listar tre viktiga framgångsfaktorer:

1. Var kontinuerlig
På Twitter pågår ett ständigt samtal och den som är tyst försvinner i mängden. Twittra regelbundet, om relevanta saker, och se till att du syns och hörs.

2. Var relevant ­– och tramsig
På Twitter surrar tusentals ämnen hela tiden. Företag bör därför vara noga med att prata om saker som berör verksamheten och intresserar målgruppen. Samtidigt måste man vara personlig och bjuda på sig själv. Tveka inte att tala om vädret!

3. Skapa relationer
Twitter är inte en anslagstavla eller en megafon utan ett samtal. När kunder ställer frågor förväntar de sig snabba och korrekta svar. Företag måste vara extra noggranna med att alltid kommentera det som sägs om dem och svara på frågor som ställs. Annars kan varumärket snabbt bli lidande.

Plötsligt slutade tågen gå. Fem råd när krisen kommer…

Här har du fem konkreta tips att tänka på vid kriskommunikation.

KRISKOMMUNIKATION. Vi har den senaste tiden kunnat se hur Norrtåg haft problem med sina tåg i vintertrafik i Norra Sverige. Det är ett aktuellt exempel på kris. Från att tågen gick som de skulle blev det en snabb förändring och plötsligt satt viss trafik fast. I ett krisläge får man inte precis som i andra fall lura sig själv att tro att allt handlar om kommunikation. I tågexemplet handlar det om att faktiskt lösa en invecklad situation med många inblandade för att få tågen att gå som leverantören lovat. Däremot är det ofta din förmåga att hantera krisen du kommer att bedömas för i efterhand. Här har du några generella tips att tänka på i samband med kriskommunikation.

1. Lugn skapas redan innan krisen.
Det finns naturligtvis en lång lista med saker att tänka på i krisförloppet. Även om du inte kan förutse allt som kommer att kunna hända i riskanalyser så finns ett stort värde i att jobba igenom riskanalyserna och öva kriskommunikation.

Det är viktigt att organisationen är redo att agera lugnt och samlat när krisen väl slår in. Det är nämligen inte fråga OM en organisation kommer att drabbas av en kris utan NÄR det kommer att hända. Så det absolut första rådet är att göra riskanalyser och sedan öva riskscenarier med ledningsgrupp och nyckelpersoner.

Rigga omvärldsbevakning. Upprätta en krispärm / eller skapa en plats på intranätet där du samlar fakta om krisorganisation, samlar korrekta fakta om företaget, arbetar igenom rutiner och upprättar checklistor.

Fundera över uthållighet. Vad gör du om krisen blir långvarig? Finns det ersättare om någon nyckelperson blir sjuk? När det väl smäller är det försent att börja samla in mobilnummer till alla viktiga beslutsfattare i företaget för att kunna skicka SMS till dem. I en organisation där jag varit verksam drabbades vi av varenda risk vi identifierade i riskanalysen. Då var det skönt att ha tänkt igenom detta innan.

2. Var konsekvent
Ofta blir man hemmablind under krisförloppet. En flod av frågor kommer från journalisterna. Vad är det som hänt? hur kunde det ske? Vem är den ansvarige? Vad kommer att ske med den ansvarige? Vilka blir konsekvenserna för er? Vad kommer ni att göra nu? Vad har ni att säga till den som drabbas? Ja då är det lätt att de som jobbar med krisen drabbas av en belägringskänsla. Kanske upplever de sig orättvist behandlade?

I det läget är det extremt viktigt att ha någon djävulens advokat som vågar ställa de obekväma frågorna. Men det är också extremt viktigt att man inte mitt i allt har personal som vill byta strategi mitt under pågående krig.

Spelar man tennis så börjar man inte mitt i matchen att spela hockey. På samma sätt är det i kommunikation. Se till att det finns en krisorganisation med beslutsmandat.

När väl besluten är fattade och inriktningen tagen så måste man hålla fast och vara konsekvent. Man kan inte göra de kommunikationsstrategiska besluten till tyckarfrågor runt kaffebordet. Även om det alltid finns folk som tycker sig kunna kommunikation som vill ha sin åsikt med i laget. Men börjar du vackla blir du snabbt ett rö för vinden. Håll fast. Och se till att dokumentera varje beslut som tas. Dokumentera även varje journalist som hör av sig med frågor så att du säkerställer att varje fråga får svar. Dessa journalister kan du sedan dessutom efterjobba med när krisen väl är över. De har ju en gång visat intresse för er.

3. Tänk på medarbetarna
Som vanligt är personalen din största tillgång. Men om de inte får information vad ska de då säga när de får frågor runt middagsbordet? Skapa struktur för snabb och korrekt information till personalen. Ta gärna med personalen i krisen så att de känner sig delaktiga och informerade. Förr eller senare får de frågor av en journalist. Då är det bättre att vara förberedd på det från början och ta hjälp av de anställda.

4. Var empatisk
I varje kris finns drabbade. Vi vet också att medialogiken hämtar sin inspiration från sagans värld med ”hjälten”, ”skurken” och ”offret”. Det är inte speciellt enkelt att byta den av media tilldelade rollen. I varje fall under krisförloppet. Du kommer att få frågor om vad du gör för att komma tillrätta med problemet.

Sätt dig inte på höga hästar. Tänk på vilka kläder du väljer, var folklig, visa engagemang, förståelse och empati. Ta de drabbade på allvar. Skyll inte ifrån dig. I normalfallet måste du ta på dig någon form av skuld för något du gjort fel. Att slira på den punkten kan snabbt ge ett intryck av att du försöker smita ditt ansvar. Ingen gillar smitare.

Skapa din berättelse om det som hänt. När du gör det – var ärlig både mot dig själv och andra.

5. Ingen information är också information
När du gör målgrupps- och kanalanalys gäller det att skapa en rimlig ansvarskedja för hur kommunikationen sprids.

Genom att jobba igenom de vanligaste frågorna och ta fram aktuella svar och komplettera med faktarutor får du underlag till insändare, debattartiklar av kvalitetssäkrad information. Idag är webben en bra kanal för filmade intervjuer.

Var offensiv och ta initiativ. Var transparent. Även att gå ut med att man inte har något att informera är information.

Som sagt en krissituation är tuff rent kommunikativt och en målsättning du kan vara mer än nöjd med är om media faktiskt förmedlar fakta och korrekta beskrivningar av vad som sker. Det går att komma dit. Men då krävs att man tar krisen på allvar. Samtidigt som man sätter någon nära verksamheten på att kommunicera i media så får man inte glömma att se till att det finns kapacitet att sköta verksamhetens löpande uppgifter.

Det var några tips kring kriskommunikation. Det finns mycket mer att tänka på. Men börjar man i tid så kan man se krisen också innehåller många möjligheter.

THOMAS HARTMAN

Värdegrund och varumärke

Detta är Region Västerbotten from Region Västerbotten on Vimeo.

VÄRDEGRUND. Region Västerbotten jobbar mycket med värdegrundsfrågor just nu och kommer säkert att göra så under en lång tid framåt. Detta arbete hoppas vi kommer att tillföra värden för länet även utanför vår egen organisation.

Vad är värdegrund?
Värdegrund kan ju handla om gemensamma förhållningssätt mellan ett antal medarbetare där man respekterar varandra, svarar på mail eller är snälla mot varandra i största allmänhet.

Att värdet av detta inte ska underskattas lärde jag mig bland annat när jag 2003 anställde medarbetare till Eurokampanjen och då hittade en tjej med bakgrund hos Disney med sin blotta attityd stärkte både arbetsplatsen och laget. Vi känner nog var och en personer som tar energi och personer som tillför både energi och glädje. Mycket av detta finns i huvudet hos en själv och att man har insikten om hur ens beteende påverkar andra medarbetare.

Koppla värdegrunden till det du ska göra
Men värdegrund kan vara ett ännu starkare verktyg om det kopplas till det uppdrag man håller på med som i Region Västerbottens fall är att ha det regionala utvecklingsansvaret och jobba för att stärka Västerbotten.

När vi formulerar en värdegrund som riktas mot vårt uppdrag så kan vi också lättare värdera om det vi gör tillför nytta i arbetet eller inte.

Finns inga genvägar
I den diskussionen går det inte att göra någon quick-fix. Den viktigaste komponenten är delaktighet och att alla medarbetare får möjlighet att säga sitt i värdegrundsdiskussionen.

I Region Västerbottens fall har vi börjat arbetet med en pilot med sex medverkande och sedan samlat alla medarbetare som kunde vara med till en efterlängtad första workshop den 15 oktober. Nu jobbar vi för en uppföljning den 13 november.

Internkommunikation, varumärkesarbete och värdegrundsfrågor är inte en sluten personalpolitisk process utan i vårt fall av avgörande betydelse för att tillsammans med andra och med kraft kunna jobba för att stärka länets varumärke och utveckla bilden av Norra Sverige.

THOMAS HARTMAN

Stjäl du från hotellrummet? Du är inte ensam.

20120823-111628.jpg
Jag lyssnar på ett mycket intressant föredrag av designern Tom Tack om stölder och marknadsföring och hur det kan kopplas till servicedesign.

11 % av de som åker på resa och besöker ett hotell planerar redan innan för att stjäla saker från hotellet. Forskning visar att det är fler kvinnor än män som beter sig på detta sätt. Prylarna följer med av flera skäl. Det är ett sätt att få maximalt värde från ett dyrt hotellrum som du redan betalt. För vissa handlar det om att skryta och lyfta fram det liv man lever genom att placera designade hotellsaker på exempelvis gästtoaletten.

Det är rätt intressanta siffror han lägger fram.

4 miljoner ”stör ej” skyltar stjäls varje år från hotell.
2,3 miljoner speglar
900 000 dörrknoppar
450.000 mattor

Detta bara på den brittiska marknaden.

Att hotellrummen kostar så mycket beror delvis på att hotellföretagen räknar med stölderna och sätter pris på beteendet.

Med en sådan situation kan hotellen välja olika strategier. En del hotell tar bort logotyper och varumärken från sina saker då de vet att de i sig lockar till stöld.

Bulgari Resort Bali är ett exempel på en semesteranläghning som medvetet väljer en annan strategi. De designar saker (bortsett från TV:n som är för stor att gå ner i väskan) för att bli stulna. De vet att det designade brädspelet kommer att göra nytta som marknadsföring i folks vardagsrum.

Det är ett sätt för marknaden att anpassa marknadsföringen till människors beteende. Nästa steg blir att hitta metoder att exponera reklam i de stulna sakerna när prylen via gps-positionering känner att den är utanför hotellet. Det arbetet pågår.

Thomas Hartman

Reklam: Talande diktatorer. Undantaget då QR koden gör nytta.

REKLAM. Quick Response Code heter en vidareutveckling av streckkoden. Det är en tvådimensionell metod för snabbare avscanning som ytterst kommer från industrin. QR-kod kallas det i Sverige. Koden dyker allt oftare upp och bidrar till dåliga kommunikationslösningar.

Ett meningslöst exempel på detta är när vi 1) först begär att någon ska ladda ner QR-läsaren som app i telefonen. 2) Sedan att vederbörande aktivt ska scanna bilden. 3) Slutligen kommer belöningen för allt jobb.

Nämligen att få din webadress.

Trist. Platt. Tråkigt.

Men det finns exempel där koden faktiskt kan göra nytta. Ett sådant exempel har du i denna kampanj när journalister utan gränser låter diktatorerna tala. Det munnarna pratar om kanske inte direkt passar ihop med det diktatorerna skulle säga i real life 🙂 Men blir ett viktigt budskap som framförs på ett intressant sätt.

Kampanjen kopplar ihop printannons med filmens fördelar. Det är i denna typ av sammanhang QR-koden faktiskt kan tillföra ett kommunikativt mervärde.

THOMAS HARTMAN

 

Modig reklam. Så bra det kan bli när varan inte är i fokus.

BRA REKLAM. Handen på hjärtat visst finns det mycket reklam som vi alla älskar att ogilla. Trots det köper vi varorna som reklamen säljer. När du står där i butiken har du en inre röst som vägleder dig mot vissa kända märken av tandkräm, blöjor och hudkräm. Reklamen nöts in i vårt huvud utan finess och tycks få avsedd effekt.

Men det finns också reklam som är lockande för fantasin, som känns attraktiv och som framför allt vågar släppa fokus från varan till vad produkten kan åstadkomma.

Ett bra exempel är reklamen för Microsoft Kinect. Kinect är 3D kameran som gör det möjligt att interagera med spelkonsolen Xbox via rörelser.

Microsoft skulle kunna fokusera på sin kärnidé nämligen spelen. Men istället vågar man visa vad produkten kan göra som inte är spel. Samtidigt erkänner Microsoft att de fick helt oväntade tillämpningar som företaget valde att bejaka.

jag kan inte låta bli att gilla denna typ av reklam som på ett självsäkert sätt lyfter produktens potential. Dessutom med relativt snyggt framförande. Dessutom gillar jag företag som låter sina kunder vara medskapande 🙂

215mccan heter byrån som gjorde jobbet tillsammans med Microsoft.

THOMAS HARTMAN

 

Hur sticker du ut i bruset? 20 exempel


TIPS. Det är inte så lätt att sticka ut i sin marknadsföring när alla sänder mer och mer i olika kanaler. Mängder med facebookuppdateringar, tweets, bloggar  tävlar med skvalet i gammelmedia. Till det kommer köpta annonser.

På den utmärkta siten Designer-Daily hittar du en kul lista med 20 inspirerande exempel på kreativ gerillamarknadsföring. Dock kräver många av dom trots allt betalda medier. Men den kreativa höjden är det inget fel på. Jag gillar särskilt Sopranosreklamen 🙂

Ha en skön kväll

THOMAS HARTMAN