Möte med presidenten

20111124-102143.jpg
INTERNATIONELLT. Morgonen inleddes med möte med AERs president Michelle Sabbon och hennes rådgivare. De svenska regionerna fick tillfälle till en bra diskussion och som ordförande för AER Sverige lyfte jag särskilt de diskussioner vi fört i det svenska nätverket. Flera svenska regioner som Jönköping, Jämtland, Kronoberg, Dalarna tog tillfälle att ge bilden av hur vi vill utveckla arbetet framåt.

En av slutsatserna blev att vi nu för diskussioner om att anställa någon för att jobba i AERs sekretariat i Strasbourg.

Personligen inser jag hur viktigt det är med språkkunskaper för att exempelvis kunna förhandla stadgar med någon som enbart talar franska.

Dagens möte skedde med tolk som hanterade franska och engelska. Efter gårdagens styrelsesammanträde är det flera regioner som söker dialog. Även om språkkunskaperna aldrig är perfekta så får man ta för sig och inte vara rädd för om man tappar nåt ord. Ofta fungerar det alldeles utmärkt.

Efter det välbesökta mötet som hölls i mycket god stämning så är det dags för öppningen av generalförsamlingen.

Thomas Hartman

På general assembly på Azorerna

20111124-072824.jpg

INTERNATIONELLT. Så är den europeiska lobbyorganisationen AER samlade till generalförsamling på Azorerna. Det finns en stor potential i AER som organisation. För det första när det häller möjligheten för regionala politiker att mötas, byta erfarenheter, utveckla projekt och best practice.

För det andra när det gäller möjligheter till interaktion mellan regionerna och EU och dess olika institutioner.

Gårdagen var full av diskussioner och överläggningar mellan regioner kring hur vi ser att vi kan stärka AERs arbete. Diskussionerna mellan länderna följdes av ett svenskt/norskt gruppmöte.

Det efterföljande styrelsemötet med AERs styrelse blev intressant.

I samarbete med regioner från Finland, Norge, Turkiet och senare med stöd från fler lyfte vi frågor om transparens och fokus i organisationen. Det goda samarbetet mellan dessa regioner gav ett genombrott i styrelsearbetet.

En direkt följd av detta är att organisationens President bjudit till överläggning med det svenska nätverket i AER.

Internationell politik är både intressant och viktigt i en globaliserad värld. Det är viktigt att Västerbotten spelar en aktiv roll i dessa sammanhang.

Thomas Hartman

Möte med AERs generalförsamling på Azorerna

INTERNATIONELLT. Då är det dags att packa för att åka till den europeiska lobbyorganisationen AER:s generalförsamling som denna gång hålls på Azorerna.

Regionerna samlas till möte som inleds med att vi håller styrelsesammanträde. Därefter genomförs själva generalförsamlingen. Den svenska delegationen räknar därtill med att hålla en separat överläggning med Michelle Sabbon, AER:s president.

En av de frågor som beslutas gäller val av ny generalsekreterare för organisationen efter Klaus Klipp.

Thomas Hartman

 

Stormans guld presenterades i Rumänien

20111120-214723.jpg

INTERNATIONELLT. Förra veckan besökte jag Rumänien och Bucharest tillsammans med den nuvarande respektive förre kommunstyrelseordföranden från Storuman.

Konferensen bestod av ett stort antal politiker, näringslivsrepresentanter, fackföreningsrepresentanter som hade ett stort intresse i gruvetableringarna i Norra Sverige.

Det är en särskild styrka att de två kommunalråden dessutom representerar två olika politiska färger som med handling visar hur ortens framtid inte ligger i politiskt käbbel.

Thomas Hartman

Varumärkesdag engagerar!

BRANDING. I veckan hade vi varumärkesdag tillsammans med Handelskammaren i länet och i samarbete med Länsstyrelsen, Landstinget, Umeå, Skellefteå och Umeå kommun samt med Sveriges informationsförening. Dagen var mycket lyckad och bjöd på många sköna varumärkesinspel.

Där fanns Visit Sapmi som berättade om behovet av kvalitet. Bilder på trasiga minigolfbanor och trånga våningssängar rimmar illa med målgrupperna för marknadsföringen och vad de vill ha.

Där fanns Karin Bodin som höll ett mycket uppskattat föredrag om marknadsföringen av världssuccén Polarbröd.

Anette Novak berättade engagerat om hur tidningen Norran gjort en resa mot julbasarer och ett konkret ställningstagande för Norrbotniabanan. Sammanfattningen är att tidningen med sin nya strategi på flera sätt väljer att vara bygdens tidning en inte helt okontroversiell linje som renderat nomineringar till prestigefyllda pris.

Vi avslutade med bloggworkshop med ett antal västerbottniska opinionsbildare i bloggosfären samt möte med ett antal av länets kommunikatörer.

Mer om detta kommer säkert senare. Då det verkar som om dagen var mycket uppskattad.

Thomas Hartman