Aftonbladet skriver om vår motion

FRIHET. Anders Widén uppmärksammar mig på att vi har Aftonbladet på vår sida.

FRIHET. Anders Widén uppmärksammar mig på att vi har Aftonbladet på vår sida även om partistyrelsen inte fattat ett jota.

Häromdagen skrev Eva Franchell utmärkt på Aftonbladets ledarsida om vår motion om varför det är dags för ett ”moratorium mot mer integritetskränkande politik”.

Några goda råd till den Socialdemokratiska kongressen om fyra veckor:

Riv upp FRA.

Modernisera upphovsrätten.

Gör en gång för alla upp med Bodströmsamhället.

Nu visar till och med forskningen att vänsterns folk värnar friheten högt. Som institutet vid Göteborgs universitet konstaterar i sin undersökning att svenska folket blir allt mer negativt till statlig övervakning. Och det är vänsterns väljare som värnar friheten allra högst.

Det är dags att vi hjälps åt att stoppa Bodströmsamhället i papperskorgen.

THOMAS HARTMAN
Här presenterar vi vår motion:
Ann- Catrin Brockman, S-bloggare gör det tillsammans
Erik Laakso, Sossar mot storebror
Johan Westerholm, Ett första steg att göra om och göra rätt
Thomas Hartman, Dags för ett integritetsmoratorium
Ulllis Sandberg, Integritetskränkande politik – gör om gör rätt
Anders Widén, Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i

Kristian Krassman, Motionen är skriven och tärningen är kastad

Apoteket och kapitalet

EKONOMI. Debattartikel i VF om privatiseringar.

Spargris

Idag har jag en debattartikel i VF om högerns fascination för driftformer.

Välfärden ska utvecklas, inte göda kapitalister

DET ÄR OERHÖRT störande för den moderatstyrda regeringen att vi inte har omfattande inslag av privata företag som tillåts göra vinster på våra skattepengar i vårt land. Högern skulle vilja se en privatiseringsutveckling som i Danmark, England, Tyskland, Holland med flera länder.

För högern är driftformen nämligen viktigare än innehållet. De har fått driftformen på hjärnan.

Men så resonerar inte vanligt folk. De flesta svenskar tänker inte på driftformen. Se bara på sophämtningen. Vi lägger oss inte i om det är kommunens egna bilar som sköter tömning och hämtning eller om det är en upphandlad entreprenör som gör jobbet. Så länge det fungerar som det skall.

Inom sjukvården är det likadant. De flesta tenderar att välja att lista sig på den hälsocentral som är närmast deras bostad. Den näst största gruppen listar sig nära sitt jobb. Endast ett fåtal har andra grunder för sitt val.

Många svenskar säger sig kunna acceptera alternativ i vården. Däremot finns inget brett stöd i Sverige för att bryta upp den offentliga vården och ersätta den med ett storskaligt privat system.

Det där stör högern.

FÖR ATT ÄNDÅ börja vandringen mot en marknadsorienterad sjukvård inför de nu tvångsvägen ett vårdval som de menar ska ”öka valfriheten”. Tekniken bygger på något
som kallas ”fri etableringsrätt”.

Men det handlar inte om valfrihet för dig och mig. Det handlar om att i stort sett vilket företag som helst ska få grönt ljus att hämta ut offentliga skattemedel utan att det går att stoppa.

De negativa konsekvenserna av denna politik som handlar om att ge privata blodiglar fri tillgång till vårt offentliga kapital behöver vi inte resa långt för att studera närmare. Vi har sett det i vår eget närområde.

I skolans värld har högern skapat flera välmående skolkoncerner som tillåtits göda sig på våra skattepengar. Även där är det en fri etableringsrätt. Vi ser hur marknadskrafterna missgynnar de små företagen. Högerpartierna struntar i att de stora koncernerna gynnas.

För högerns del handlar det inte heller om att utveckla och förbättra den gemensamma välfärden. Se bara på Apoteket AB.

NÄR STYRELSEN i det offentligägda apoteket vill hitta nya vägar för att möta konkurrensen från stora privata koncerner reagerar Hägglund och högerregeringen. Genast slår de undan benen för förnyelsearbetet. Styrelsen sparkas. Regeringen vill att apoteket ska möta slaktmasken med bakbundna händer.

Högerregeringen tycker alltså att privata koncerner gärna får konkurrera med det offentliga. Men det offentliga ska inte få möta konkurrensen på lika villkor.

Kan det bli mer tydligt?

För mig som socialdemokrat är uppdraget glasklart.
Vi ska utveckla välfärden, inte göda kapitalister.
Men för att göra det krävs två saker.

FÖR DET FÖRSTA en attityd hos oss socialdemokrater där vi klarar av att också kritisera oss själva och det samhälle vi har skapat. Exempelvis måste vi inse att det våra egna tillkortakommanden när det gäller alternativ pedagogik inom skolans värld i vissa fall öppnat för friskolor.

Kort och gott måste vi som värnar den gemensamma sektorn också vara dess största kritiker när det blir fel. Vi måste sluta försvara systemets brister i blindo.

För det andra måste högerregeringen sparkas ut från Rosenbad nästa år.

Thomas Hartman
Socialdemokratisk landstingspolitiker

Bredd och elit

IDROTT. Satsningar på rörelse, motion och hälsa är nödvändigt.

IDROTT. Satsningar på rörelse, motion och hälsa är nödvändigt för den region som vill vara långsiktigt hållbar, skriver tre förtroendevalda i motionsidrottsförbundet Korpen.

Idrottsrörelsens viktigaste samhällsfunktion är att bidra till en god folkhälsa. För Korpen är det oerhört viktigt att de västerbottningar som ligger kvar på sofflocket tar steget och börjar röra på sig. korpen kan agera ”motionsmäklare” mellan landstinget, länets arbetsgivare och alla de möjligheter till motion som finns i Västerbotten. Det är ett samarbete som kan mynna ut i att antalet aktiva ökar och att visionen om ett friskare Västerbotten nås.

Alla vet att motion har en positiv effekt på vår hälsa och motverkar våra vanligaste folksjukdomar. Exempelvis löper personer som motionerar hälften så stor risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom än de som inte är fysiskt aktiva. Ändå är det ungefär sex miljoner svenskar som står utanför den organiserade idrottsrörelsen – och hela fem miljoner motionerar för lite.

Riksidrottsförbundets undersökning Svenska folkets tävlings- och motionsvanor visar att västerbottningarna ändå är ganska duktiga på att röra sig. Andelen som motionerar minst en gång i veckan är 77,5 procent. Det placerar Västerbotten på en sjätte plats i Sverige. Men det är långt ifrån tillräckligt.

För Korpen är det oerhört viktigt att de västerbottningar som ligger kvar på sofflocket ska ta steget och börja röra på sig. Vårt mål är inte OS och VM, utan att så många som möjligt motionerar.

Det hindrar inte att vi också tycker att det är viktigt att svenskar tar medaljer. Titta bara på vilken betydelse Anja Pärson eller Hanna Ljungberg har, både för att inspirera andra västerbottningar till att börja röra sig och för att bjuda oss upplevelser och stolthet som åskådare.

Idrottsrörelsens viktigaste samhällsfunktion är att bidra till en god folkhälsa. Det är alla överens om, och det slås fast senast av regeringens idrottsproposition i februari. Men ibland glöms detta bort. Det visar inte minst idrottsrörelsens gräl om vem som ska ansvara för Sveriges elitsatsning.

På lång sikt kan det försvåra för idrotten att sköta sin viktigaste uppgift – att bidra till en god folkhälsa. Det är viktigt att politiker, idrotten och andra kommer ihåg att det alltid måste handla om att både bygga bredd och stimulera elit. Klarar idrottsrörelsen inte detta dubbla uppdrag klarar man inte heller att ta sitt samhällsansvar. Det är faran med en ensidig elitfokusering.

Ska vi kunna erbjuda motion och friskvård till alla de som i dag inte rör på sig tillräckligt kommer det att kräva insatser från alla håll:

– Västerbottens kommuner måste upplåta lokaler och anläggningar. Och underhålla och bygga nytt när det krävs.

– Västerbottens arbetsgivare måste ge de anställda möjligheter att röra sig på arbetstid. Det tjänar alla på.

– Vårt landsting är duktiga på att ge motion på recept (FaR). 40 procent av patienterna som ändrar sin livsstil tack vare ordinationen. Den siffran måste landstinget bidra till att förbättra. Man har redan börjat i och med visionen att västerbottningarna ska ha världens bästa hälsa och friskaste befolkning år 2020.

Men vi måste också ställa krav på oss själva inom idrottsrörelsen. Korpen är beredd ta sin del av ansvaret och erbjuda fler motion. Vi kan på ett konkret sätt bidra till folkhälsan genom att vara en one-stop-shop för motion.

Korpen kan agera ”motionsmäklare” mellan landstinget, länets arbetsgivare och alla de möjligheter till motion som finns i Västerbotten – i vår egen regi, men lika gärna i övriga idrottsorganisationers regi. Det är ett samarbete som kan mynna ut i att antalet aktiva blir fler, och att visionen om ett friskare Västerbotten nås.

Tommy Ohlström
ordförande i Korpen Svenska motionsidrottsförbundet

Thomas Hartman
ordförande Korpen Västerbotten

Ewa Arnlund
Korpen Västerbotten

Fel väg att sekretessbelägga

INTEGRITET | Justitieminister Beatrice Ask (m) kan tänka sig att ändra sekretessreglerna vid förundersökningar. Detta med anledning av att obduktionsbilder på de barn som dödades i Arboga kan laddas ner via fildelningssajten The Pirate Bay. Kritiker är oroliga för att offentlighetsprincipen urholkas. Thomas Hartman, socialdemokratisk politiker i Umeå med ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor, tycker att det är fel väg att  börja med lagstiftningsförändringar.

Läs artikeln i Sydsvenskan här.

The Pirate Bay kan rädda rättsväsendet

The Pirate Bay borde ta hand om rättsväsendets diarier, anser socialdemokraten Thomas Hartman i en debattartikel på Newsmill.

INTEGRITET RÄTTSSÄKERHET | Problemet är inte att det väller ut handlingar på nätet utan att domstolarna är för slutna. Men rättsväsendet kommer tvingas öppna sig. De nämndemän som exempelvis öppet vågar erkänna att de påverkas av mediadrev borde få en klapp på axeln istället för kritik. Pirate Bay borde få ta hand om domstolarnas diarium så att media och allmänhet kan börja granska rättsväsendet på allvar, anser socialdemokraten Thomas Hartman i en debattartikel på Newsmill.