Bra att Vattenfall utreds

VATTENFALL. Den pinsamma diskussionen om vad Maud ”Allt är faktiskt sossarnas fel” Olofsson och regeringen vetat och inte om Vattenfalls garantier i Tyskland avslöjar allianzregeringens klantiga sätt att hantera regeringsmakten.

Regeringen låtsas som de inte visste någonting. Sen tvingas näringsministern medge att avtalet om pantsättning av Vattenfall varit känt för regeringen sedan åtminstone våren 2009.

Men det anser man inte är viktigt att informera Riksdagen om. I den årliga skrivelsen till riksdagen från regeringen avlämnad i juli 2009 om statliga företag finns inte avtalet nämnt med ett ord.

Aftonbladets kommentar till riksdagsdebatten den 20 november speglar det allmänna intrycket: ”Bilden av en splittrad regering, oklara direktiv och en ägarstyrning som havererat skingrades knappast”

Därför gör de rödgröna en KU-anmälan för att utreda vem som visste vad och när.

– Har regeringens styrning av Vattenfall varit tydlig och nöjaktig? Vilka instruktioner har Vattenfalls styrelse fått av regeringen? Har styrningen förändrats som en följd av återrapportering från styrelsen till regeringen kring beslut och inriktningar?

– Hur har det gått till när centrala beslut om till exempel större ekonomiska åtaganden i bolaget fattats, när och hur har näringsdepartementet varit informerat och delaktigt?

– Hur har regeringen säkerställt att relevant och korrekt information lämnats till riksdagen om Vattenfall?

– På vilka grunder har regeringen valt att inte vidta åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport om brister i styrningen av Vattenfall?

Om inte Maud Olofsson vill erkänna vem som visste vad och hur ärendet hanteras återstår inte annat än att frågan utreds av konstitutionsutkottet.

THOMAS HARTMAN

Inlägget publicerat av av Thomas Hartman - Håller du med eller tycker du något annat eller vill tipsa om något. Varför inte lägga en kommentar? ■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com

Thomas Hartman

Comments

Författare: Thomas Hartman

■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com