Arbetslinjen: Trygghet på arbetsmarknaden är en förutsättning för fler jobb

JOBBPOLITIK & FÖRETAGANDE. Som jag skrev igår har den socialdemokratiska kongressen förvånat när det gäller sin öppenhet mot bloggare. Idag hade jag och andra bloggare tillfälle att få träffa Thomas Eneroth för ett intressant samtal som kretsade kring allt från industripolitik och innovationer till entreprenörsskap och attityden till företagsamhet.

Jag ska vara ärlig. Jag är en av de som ifrågasatt socialdemokraternas hållning till företagare eftersom jag inte känt att förståelsen för företagarnas villkor inte alltid lyfts i debatten. Jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå och att det utan problem går att förena en tät allians med fackföreningsrörelsen och samtidigt visa småföretagarna att vi menar allvar med vår politik, ser deras problem och faktiskt vill göra någonting konkret av regeringsmakten för att skapa bättre villkor.

Men glädjande nog känner jag att samtalet med Eneroth stödjer uppfattningen att det faktiskt skett någonting med partiet. Insikten finns där att utbildning och entreprenörskap faktiskt både ger högre tillväxt och fler jobb och måste prioriteras.

Det är riktigt roligt att se hur socialdemokraterna vill investera i mer kunskap och erbjuda ett bättre innovationsklimat. Tanken är att utveckla arbetslinjen till en utbildningslinje. Förutsättningarna är riktigt goda för att Socialdemokraterna ska kunna ha den mest framtidsinriktade politiken för entreprenörer och företagare.

Ett kunskapslyft, en kompetensförmedling snarare än arbetsförmedling och en kompetensförsäkring för alla löntagare, är några av de förslag som kongressen ställer sig bakom.

Det är också glädjande att partiet sätter ner foten om att det just nu inte är utrymme för att diskutera arbetstidsförkortning. Det finns inget värde i att lura människor. Finns det inte pengar och resurser gör det inte och det måste vara viktigare att människor faktiskt får jobb.

Men en viktig skillnad i synen på jobb och trygghet mellan det blå laget och oss är att vi anser att dessa två komponenter måste förenas. Trygghet på arbetmarknaden är en grundförutsättning för arbetslinjen. Trygghet på arbetsmarknaden är också en förutsättning för fler jobb och ekonomisk tillväxt.

Det känns bra att socialdemokraterna tydligt står för att den tryggheten också ska gälla företagare som ska ha bättre inkomsttrygghet vid föräldraskap, sjukdom eller arbetslöshet.

THOMAS HARTMAN

Inlägget publicerat av av Thomas Hartman - Håller du med eller tycker du något annat eller vill tipsa om något. Varför inte lägga en kommentar? ■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com

Thomas Hartman

Comments

Författare: Thomas Hartman

■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.