Apoteket och kapitalet

EKONOMI. Debattartikel i VF om privatiseringar.

Spargris

Idag har jag en debattartikel i VF om högerns fascination för driftformer.

Välfärden ska utvecklas, inte göda kapitalister

DET ÄR OERHÖRT störande för den moderatstyrda regeringen att vi inte har omfattande inslag av privata företag som tillåts göra vinster på våra skattepengar i vårt land. Högern skulle vilja se en privatiseringsutveckling som i Danmark, England, Tyskland, Holland med flera länder.

För högern är driftformen nämligen viktigare än innehållet. De har fått driftformen på hjärnan.

Men så resonerar inte vanligt folk. De flesta svenskar tänker inte på driftformen. Se bara på sophämtningen. Vi lägger oss inte i om det är kommunens egna bilar som sköter tömning och hämtning eller om det är en upphandlad entreprenör som gör jobbet. Så länge det fungerar som det skall.

Inom sjukvården är det likadant. De flesta tenderar att välja att lista sig på den hälsocentral som är närmast deras bostad. Den näst största gruppen listar sig nära sitt jobb. Endast ett fåtal har andra grunder för sitt val.

Många svenskar säger sig kunna acceptera alternativ i vården. Däremot finns inget brett stöd i Sverige för att bryta upp den offentliga vården och ersätta den med ett storskaligt privat system.

Det där stör högern.

FÖR ATT ÄNDÅ börja vandringen mot en marknadsorienterad sjukvård inför de nu tvångsvägen ett vårdval som de menar ska ”öka valfriheten”. Tekniken bygger på något
som kallas ”fri etableringsrätt”.

Men det handlar inte om valfrihet för dig och mig. Det handlar om att i stort sett vilket företag som helst ska få grönt ljus att hämta ut offentliga skattemedel utan att det går att stoppa.

De negativa konsekvenserna av denna politik som handlar om att ge privata blodiglar fri tillgång till vårt offentliga kapital behöver vi inte resa långt för att studera närmare. Vi har sett det i vår eget närområde.

I skolans värld har högern skapat flera välmående skolkoncerner som tillåtits göda sig på våra skattepengar. Även där är det en fri etableringsrätt. Vi ser hur marknadskrafterna missgynnar de små företagen. Högerpartierna struntar i att de stora koncernerna gynnas.

För högerns del handlar det inte heller om att utveckla och förbättra den gemensamma välfärden. Se bara på Apoteket AB.

NÄR STYRELSEN i det offentligägda apoteket vill hitta nya vägar för att möta konkurrensen från stora privata koncerner reagerar Hägglund och högerregeringen. Genast slår de undan benen för förnyelsearbetet. Styrelsen sparkas. Regeringen vill att apoteket ska möta slaktmasken med bakbundna händer.

Högerregeringen tycker alltså att privata koncerner gärna får konkurrera med det offentliga. Men det offentliga ska inte få möta konkurrensen på lika villkor.

Kan det bli mer tydligt?

För mig som socialdemokrat är uppdraget glasklart.
Vi ska utveckla välfärden, inte göda kapitalister.
Men för att göra det krävs två saker.

FÖR DET FÖRSTA en attityd hos oss socialdemokrater där vi klarar av att också kritisera oss själva och det samhälle vi har skapat. Exempelvis måste vi inse att det våra egna tillkortakommanden när det gäller alternativ pedagogik inom skolans värld i vissa fall öppnat för friskolor.

Kort och gott måste vi som värnar den gemensamma sektorn också vara dess största kritiker när det blir fel. Vi måste sluta försvara systemets brister i blindo.

För det andra måste högerregeringen sparkas ut från Rosenbad nästa år.

Thomas Hartman
Socialdemokratisk landstingspolitiker

Inlägget publicerat av av Thomas Hartman - Håller du med eller tycker du något annat eller vill tipsa om något. Varför inte lägga en kommentar? ■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com

Thomas Hartman

Comments

Författare: Thomas Hartman

■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.