Bredd och elit

IDROTT. Satsningar på rörelse, motion och hälsa är nödvändigt.

IDROTT. Satsningar på rörelse, motion och hälsa är nödvändigt för den region som vill vara långsiktigt hållbar, skriver tre förtroendevalda i motionsidrottsförbundet Korpen.

Idrottsrörelsens viktigaste samhällsfunktion är att bidra till en god folkhälsa. För Korpen är det oerhört viktigt att de västerbottningar som ligger kvar på sofflocket tar steget och börjar röra på sig. korpen kan agera ”motionsmäklare” mellan landstinget, länets arbetsgivare och alla de möjligheter till motion som finns i Västerbotten. Det är ett samarbete som kan mynna ut i att antalet aktiva ökar och att visionen om ett friskare Västerbotten nås.

Alla vet att motion har en positiv effekt på vår hälsa och motverkar våra vanligaste folksjukdomar. Exempelvis löper personer som motionerar hälften så stor risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom än de som inte är fysiskt aktiva. Ändå är det ungefär sex miljoner svenskar som står utanför den organiserade idrottsrörelsen – och hela fem miljoner motionerar för lite.

Riksidrottsförbundets undersökning Svenska folkets tävlings- och motionsvanor visar att västerbottningarna ändå är ganska duktiga på att röra sig. Andelen som motionerar minst en gång i veckan är 77,5 procent. Det placerar Västerbotten på en sjätte plats i Sverige. Men det är långt ifrån tillräckligt.

För Korpen är det oerhört viktigt att de västerbottningar som ligger kvar på sofflocket ska ta steget och börja röra på sig. Vårt mål är inte OS och VM, utan att så många som möjligt motionerar.

Det hindrar inte att vi också tycker att det är viktigt att svenskar tar medaljer. Titta bara på vilken betydelse Anja Pärson eller Hanna Ljungberg har, både för att inspirera andra västerbottningar till att börja röra sig och för att bjuda oss upplevelser och stolthet som åskådare.

Idrottsrörelsens viktigaste samhällsfunktion är att bidra till en god folkhälsa. Det är alla överens om, och det slås fast senast av regeringens idrottsproposition i februari. Men ibland glöms detta bort. Det visar inte minst idrottsrörelsens gräl om vem som ska ansvara för Sveriges elitsatsning.

På lång sikt kan det försvåra för idrotten att sköta sin viktigaste uppgift – att bidra till en god folkhälsa. Det är viktigt att politiker, idrotten och andra kommer ihåg att det alltid måste handla om att både bygga bredd och stimulera elit. Klarar idrottsrörelsen inte detta dubbla uppdrag klarar man inte heller att ta sitt samhällsansvar. Det är faran med en ensidig elitfokusering.

Ska vi kunna erbjuda motion och friskvård till alla de som i dag inte rör på sig tillräckligt kommer det att kräva insatser från alla håll:

– Västerbottens kommuner måste upplåta lokaler och anläggningar. Och underhålla och bygga nytt när det krävs.

– Västerbottens arbetsgivare måste ge de anställda möjligheter att röra sig på arbetstid. Det tjänar alla på.

– Vårt landsting är duktiga på att ge motion på recept (FaR). 40 procent av patienterna som ändrar sin livsstil tack vare ordinationen. Den siffran måste landstinget bidra till att förbättra. Man har redan börjat i och med visionen att västerbottningarna ska ha världens bästa hälsa och friskaste befolkning år 2020.

Men vi måste också ställa krav på oss själva inom idrottsrörelsen. Korpen är beredd ta sin del av ansvaret och erbjuda fler motion. Vi kan på ett konkret sätt bidra till folkhälsan genom att vara en one-stop-shop för motion.

Korpen kan agera ”motionsmäklare” mellan landstinget, länets arbetsgivare och alla de möjligheter till motion som finns i Västerbotten – i vår egen regi, men lika gärna i övriga idrottsorganisationers regi. Det är ett samarbete som kan mynna ut i att antalet aktiva blir fler, och att visionen om ett friskare Västerbotten nås.

Tommy Ohlström
ordförande i Korpen Svenska motionsidrottsförbundet

Thomas Hartman
ordförande Korpen Västerbotten

Ewa Arnlund
Korpen Västerbotten

Inlägget publicerat av av Thomas Hartman - Håller du med eller tycker du något annat eller vill tipsa om något. Varför inte lägga en kommentar? ■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com

Thomas Hartman

Comments

Författare: Thomas Hartman

■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com