Tomas Brolin har rätt!

Företagarnas regionchef skriver i VLT om företagarnas rättssäkerhet. Det är utmärkt att företagarorganisationerna börjar lyfta hur det ser ut i Sverige inom detta område. Allt för ofta skäms företagarna för de beslut de utsätts för och höjer inte rösten.

Tomas Brolin är dock en som har berättat hur det kan gå till i Expressen. Där ger han sitt perspektiv på indragningen av krogtillståndet på restaurang Undici i Stockholm. Det var tre argument som framfördes av kammarrätten. Dels ett inbördes ägarbyte som inte registerats (en formalitet), dels ett fel begånget av revisionsbyrån och dels klagomål på att ett så kallat helrör stod på bordet medan servitrisen hämtade vatten.

Det som är mest häpnadsväckade är att denna typ av beslut som får väldigt långtgående konsekvenser för många människor (stängning och avskedande av 30 personer) sker utan att ägarna ens får muntligt tillträde att försvara sig.

Företagarnas ordförande ger fler exempel i sin insändare.

Det ena är restaurangägarna som tvingats gå i konkurs därför att de fått sitt utskänkningstillstånd indraget. Anledningen står inte att finna i deras sätt att bedriva verksamhet utan utgår från deras företrädares oegentligheter. Är det rimligt att oskyldiga personer ska lida skada av andras brott?

För några veckor sedan skrev VLT om en företagare som dömts för skattebrott trots att han bevisligen gjort allt vad som på ­honom kunnat åläggas för att räkenskaperna skulle vara i ordning. Dessutom anförde rådmannen att han borde frias medan nämndemännen (amatörerna) fällde honom.

Företagaren hade anlitat redovisningsbyrå för att allt skulle ske på korrekt sätt. De har inte fullgjort sin del i avtalet mellan kund och leverantör men kunden blir dömd till dagsböter.
En företagare som hade debiterats felaktig moms på delar av sin verksamhet, och ville korrigera detta, drabbades av likviditetsbelastning. Skatteverket ålade omgående företagaren ökad inkomstbeskattning och skattetillägg men har ännu inte, fem månader senare, återfört den överskridande momsen.

Ibland hör jag fördomar hos medlemmar i mitt eget parti om att företagare är rika människor som skor sig och fuskar. Det finns självklart rötägg i alla branscher men det innebär inte att vi som jobbar politiskt får dra alla över en kam. Alla ska ha rätt till individuell prövning och en rättssäker bedömning. Så sker inte idag vilket många kan vittna om. Vi sossar måste inse att orättvisor även kan drabba företagare.

Inte minst företrädare för mitt eget parti socialdemokraterna måste försäkra sig om att företagarna får rättssäkerhet. Detta gäller även tjänstemännens hantering av tillståndsärenden inom ramen för socialnämndens verksamhet i kommunerna. Annars kommer ingen (med all rätt) att vilja driva företag i detta land.

THOMAS HARTMAN

Inlägget publicerat av av Thomas Hartman - Håller du med eller tycker du något annat eller vill tipsa om något. Varför inte lägga en kommentar? ■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com





Thomas Hartman

Comments

Författare: Thomas Hartman

■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com