Motion till s-kongressen om friskolor: Ersätt fri etableringsrätt med entreprenadupphandling

TIME FOR CHANGE. Jag har i olika sammanhang skrivit på bloggen om friskolesystemet. Det börjar bli allt mer uppenbart att det behöver reformeras. Min lösning är att ersätta friskolornas fria etableringsrätt med upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Då kan fokus flyttas till kvalite och innehåll istället för att diskutera rötägg och orimliga vinster. Då blir det också möjligt att stänga eller hålla inne pengar för skolor som missköter sig.

Motionen har du nedan (Jag ber om ursäkt för långt blogginlägg). Har du synpunkter så maila eller kommentera gärna.

Thomas Hartman | In The Pendent


Motion om att ersätta friskolornas fria etableringsrätt med entreprenadupphandling

Skolan är en viktig samhällsbyggare med ett viktigt demokratiskt uppdrag. De senaste åren har vi sett exempel på hur friskolor kan vara ett värdefullt komplement till den kommunala verksamheten. På olika sätt kan friskolorna bidra till att den offentliga skolan skärper sig och blir mer lyhörd för att stärka elevernas självförtroende, öka personalens behov av delaktighet, utveckla olika pedagogiska inriktningar med mera.

Men bland de friskolor som lyckas finns också de som har uppenbara problem eller till stor del handlar om business. I maj 2008 skrev DN om anklagelserna mot IT College of Sweden och dess ledning. Ett tiotal tidigare lärare gav en samlad bild om felaktig betygsättning där betyg ändrades för att visa upp rätt fasad utåt och upprätthålla pengar och fortsatt samhällsstöd. De vittnade om en hårt styrd skola där den ekonomiska vinningen gick före undervisningens kvalitet. Skolledningen uppges ha hotat lärare för att få som man ville. Ibland gick man längre. Flera beskriver en ostrukturerad, kaotisk miljö där lärarna anklagades om något gick dåligt och blev utskällda om elever bytte skola. På en tavla fördes statistik över vem som förlorat flest elever. Mycket av det som framkommer har aldrig varit tanken med friskolereformen.

I media får vi återkommande rapporter om brister inom friskolornas verksamhet. Där finns allt från uppgiften att vissa friskolor avsiktligt nekar att ta emot barn med särskilda behov till vinstuttag i miljonklassen från friskolornas verksamhet (ibland genom speciella konstruktioner såsom fastighetsbolag). Det förekommer också uppgifter om att vissa friskolor utsätts för uttalade omfattande vinstkrav av sina ägare. Samtidigt pågår en ständig diskussion om de religiösa friskolorna.

Sammantaget sänder detta starka signaler att något måste göras. Dagens reglering av friskolornas verksamhet är uppenbarligen inte tillräcklig. Det får inte bli så att skattepengar som ska användas till eleverna går till skolföretagare som drar ner på kvaliteten, plockar ”russinen” ur kakan och sedan åtnjuter miljonvinster. De som startar friskolor för att tjäna pengar har per definition felaktigt fokus för sin ambition. Rötäggen i branschen förstör inte bara för eleverna utan också för de seriösa friskolorna.

Det är inte rimligt att enskilda friskolor kan fortsätta missköta sig samtidigt som kommunerna har mycket begränsade möjligheter att vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Rent principiellt är det också intressant att dessa skolor är fria att starta upp och tjäna pengar på barn och ungdomar utan att kommunen i konkurrens kan upphandla skolornas tjänster för att nå lägsta pris och bästa kvalitet. I vilken annan konkurrensutsatt offentlig verksamhet kan man som privat aktör få såna möjligheter?

Denna okontrollerade lek med kommunala skattemedel måste upphöra. Det blir mer och mer uppenbart att hela lagstiftningen kring friskolornas villkor och gynnade situation måste ses över.

Ett bra sätt att värna det positiva som friskolorna kan bidra med och samtidigt se till att de som har ansvaret också har rimliga möjligheter till uppföljning och tillsyn så att barnens bästa verkligen står i förgrunden skulle vara att ersätta dagens friskolesystem med ett entreprenadsystem.Om verksamheten istället för dagens fria etableringsrätt upphandlas inom ramen för lagen om offentlig upphandling kan kommunerna ytterst stänga en friskola som fortsätter missköta sig genom att helt eller delvis (dock på rättssäkra grunder) dra in pengarna tills friskolans problem är åtgärdade. På samma sätt kan fokus ligga på skolans kvalitet, insynen förbättras och vinstuttaget från friskolorna begränsas.

Med anledning av detta föreslår jag att partikongressen beslutar

att friskolor ska omfattas av lagen om offentlig upphandling

att en samlad grundläggande översyn görs av de lagar och förordningar som reglerar friskolornas verksamhet i linje med motionens intentioner.

samt

att Umeå socialdemokratiska arbetarekommun ställer sig bakom motionen.

att Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt ställer sig bakom motionen och uppdrar åt länets riksdagsledamöter att arbeta enligt motionens intentioner.

Umeå 2008-10-28

Thomas Hartman

Inlägget publicerat av av Thomas Hartman - Håller du med eller tycker du något annat eller vill tipsa om något. Varför inte lägga en kommentar? ■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com

Thomas Hartman

Comments

Författare: Thomas Hartman

■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.