Är du lönsam lilla vän?

ÅKER RÄKMACKA. Utbildningsradion har granskat friskolorna och resultatet är inte särskilt smickrande. Drygt 40% av friskolorna är negativa till att anpassa skolmiljön till olika handikapp. Inte mindre än var tionde friskolerektor vägrar ta emot barn med handikapp, trots att de är tvungna enligt lag.

Den som har läst tidigare inlägg här på bloggen vet att jag tidigare pekat på hur friskolorna kan tillföra dimensioner till utbildningssystemet. Men när friskolorna beter sig på detta sätt ställer dom sig själva i skamvrån.

Det är exakt enligt samma logiska mönster som när privata vårdcentraler gör vad man kan för att slippa tids- och kostnadskrävande vårdfall.

Det visar sig att endast 2,47 promille av de uppringda friskolornas elever har någon form av funktionshinder. Ser vi istället till samhället i stort beräknas antalet barn med något funktionshinder till mellan 13 och 16%.

Följden är att de kommunala skolorna får oproportionellt många tids- och resurskrävande elever med de extra kostnader som detta innebär. Extra kostnader betyder mindre pengar per elev (trots eventuell kompensation). Konsekvensen är en försämrad offentlig skola.

När den allmänna skolan försämras väljer alltfler så kallade resursstarka friskolor, som då kan fortsätta plocka russinen ur kakan, fortsätta skapa homogena miljöer och aktivt välja bort de tids- och kostnadskrävande eleverna.

Så får vi en mer och mer segregerad skola. Slutligen blir den kommunala skolan en soptipp för de elever som friskolorna inte släpper in.

På så vis kan friskolorna bygga upp en skön vinst till sina ägare. En vinst som de friska och välartade barnen genererar på bekostnad av andra barn.

Det som skulle vara en pedagogisk mångfald blir istället en marknadsekonomisk enfald. Det är det som också präglar högerns människosyn.

Det är ingen konst att exklusivt ge självförtroende till den utvalde. Men skolans verkliga utmaning handlar om att ge självförtroende till alla. Utmaningen handlar om att även i fortsättningen erbjuda en mötesplats för som speglar samhället i stort. Friskolor som aktivt nekar elever på detta sätt borde pungslås på ett så kännbart sätt att beteendet blir ointressant. Klarar dom inte det borde dom stängas på måndag!

THOMAS HARTMAN | In The Pendent

Inlägget publicerat av av Thomas Hartman - Håller du med eller tycker du något annat eller vill tipsa om något. Varför inte lägga en kommentar? ■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com

Thomas Hartman

Comments

Författare: Thomas Hartman

■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com