Varför inte låta al-Qaida föreläsa på försvarshögskolan

Magnus Nilsson skriver en insändare i Motala Vadstena tidning.

Tanken att ett särintresse, Antipiratbyrån, skall vara både åklagare och domare är befängd. Likaså att internetleverantörerna skall kunna stänga av fildelare. Brott skall utredas och beivras av rättsväsendet, inte av en privat organisation som är part i målet.

Men hur självklart och befängt det än kan vara för många så tycks den rågången inte gälla för alla. SvD och Computer Sweden rapporterar att

den amerikanska lobbygruppen Motion Picture Association, MPA, och agenter från FBI … undervisat svenska poliser om upphovsrätt och piratkopiering. Enligt MPA var syftet att ”lära och träna” svensk polis i hur piratkopiering ska bekämpas. Enligt tidningen var samtliga landets polisområden representerade vid seminariet.

Precis som studierektorn för polishögskolan tycker jag det är rimligt att ta in olika lobbygrupper att utbilda polisen.

Studierektorn har rätt. Vi är för dålig på att ta till oss influenser från civilsamhället. När försvaret lever i en brytningstid för att bli mer resurssnålt men med tuffa utmaningar från nya tidens hot borde en självklara föreläsare för våra militära strateger på försvarshögskolan vara representanter för alQaida.

Vem har bättre än detta nätverk klarat lokal krigsföring mot en överlägsen fiende under lång tid och med mycket begränsad utrustning. De borde ha mycket att lära svenska försvaret. 

Bloggar klokt om integritet: Mina Moderata Karameller här som gjort en föredömlig länksammanställning och här

Bloggen opassande påminner om att frågorna om fildelning och integritet hör ihop.

I ytterligare en artikel har Peter Hammarbäck förhört sig om inställningen bland flera olika riksdagsledamöter. Det är med glädje man kan notera att frågan debatteras, men lite trist att många har en attityd av att skilja på upp- och nedladdning, och missa målet en anings om hotet mot privatlivet.

Alter ego resonerar klokt här

Om en ekonomisk förening kan få undantag att spara och samla in ipnummer mot människor som misstänks begå fildelningsbrott. Så borde det i praktiken innebära att någon annan kunde starta en ek. förening med allmänheten som intressenter. Vad gäller brott som stalking, trakasserier, förtal, dataintrång, rasist- och religionsbrott etc etc. Dessa ger i rättsväsendet oftast hårdare straff än vad som hitills utdömts vad gäller fildelning.

Fortsättning följer

Inlägget publicerat av av Thomas Hartman - Håller du med eller tycker du något annat eller vill tipsa om något. Varför inte lägga en kommentar? ■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com

Thomas Hartman

Comments

Författare: Thomas Hartman

■ THOMAS HARTMAN är skribent, kommunikationsrådgivare och uppskattad föredragshållare om internet, politik och medias makt. Han är chef för Kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Han är förtroendevald i bland annat kommun och landsting sedan tjugotalet år och har jobbat som marknadsförare, regionchef och pressekreterare bland annat vid utrikesdepartementet i regeringskansliet. Tidigare har han bland annat jobbat som regionchef för Stiftelsen Sverige i Europa och som marknadsförare. Han är medförfattare till boken Vem bryr sig - en bok om Sverige. Hjalmarson och Högberg förlag. Stockholm. För att nå honom maila jthomas.hartman@gmail.com

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.